Vendels Fiberförening

På åremötet den 19/11-19 beslutade medlemmarna att vendelsfiberförening skulle upphöra. Arbetet är avslutat. Här under finner du viktig information om du ska gräva på egen tomt, samt om du har ändrat dig och vill ha fiber till din fastighet eller är nyinflyttad i Vendel.

Beställ tjänsteutbud här: http://zmarket.se/
zmarket

Har du inte fiber idag anmäl ditt intresse på Fiber för alla. https://www.fibertillalla.se

Ska du gräva i marken i Vendel. Titta först på Ledningskollen så att du inte gräver av vår fiberhttps://www.ledningskollen.se/

Vendels fiberförening har sökt och fått beviljat stöd från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

“Att bo på landsbygden men ändå ha samma förutsättningar
till kommunikation som på större orter – det är livskvalitet!”

Lite historia om hur allt startade:
I mitten av sommaren 2013 samlades över 100 personer i Vendels byggdegård för att lyssna till Hans Eklund och inbjudna gäster.

Hans berättade om de första förstudierna han hade gjort om att dra fiber i Vendel. En interimstyrelse bildades.
På mötet den 30/9 2013 är det nu bestämt att vi kommer att gå vidare och bilda Vendels fiberförening som har i uppdrag att samla in alla namn på de som är intresserade av att dra fiber in till sina fastigheter.

Medlemmarna i Vendels fiberförening beslutade på årsmötet den 19/11-2019 att föreningen skulle upphöra då projektet är avslutat och fiber nu är draget i Vendel.