Avsiktsförklaringen

Under sommaren har vi delat ut ett brev med Avsiktsförklaringen med markupplåtelsen
till alla fastighetsägare i Vendel.
Om du missat att lämna in det så sänd oss det så snart du kan.
Har du tappat bort brevet så kan du skriva ut det
genom att klicka HÄR för att ladda ner den i pdf format.
Sänd den sen till Olof Stjernberg, Allerbäcke 133, 74895 ÖRBYHUS

Avsiktsförklaring markupplåtelse 2014-07-02 doc-page-001

 

av del2