Ska vi få tillgång till ett fibernät i Vendel så måste vi agera själva- EU, stat, kommun eller nätbolag gör det inte automatiskt åt oss! Därför har vi bildat Vendels fiberförening. Alla som är intresserade av att fiber till fastigheter i Vendel ska bli verklighet kan vara med i Vendels fiberförening.

Föreningen ska först jobba för att så många som möjligt blir medlemmar och sen förhandla fram det bästa alternativet för oss i Vendel.

För er som redan betalat medlems avgiften en gång behöver inte betala för 2015.
(På årsmötet bestäms medlems avgiften för 2016 För er som inte är medlemmar ännu betalar 200:-)

Medlemskap kostar 200:- för i år.  Betala in på BG 504-0076
OBS Skriv ditt namn och fastighets beteckning vid betalning.

Som fastighetsägare- vad innebär fiberdragning för mig?

  • Man måste vara beredd att upplåta mark för nedgrävning av kabel.
  • Kostnaden för att ansluta din fastighet är  20000 kr/fastighet. Om vi blir över 255 st hushåll som ansluter sig.
  • Värdet ökar på fastigheten med framdragen fiber.