Frågor och svar

Preliminärt pris för grävning/schaktning på egen tomt.

Svar: Preliminärt pris för grävning/schaktning på egen tomt som Fiberbyrån kan utföra. Det är svårt att ge ett exakt pris då priset påverkas av markförhållande, schaktets längd etc. Priset som anges här ger en indikation på vad det kan kosta vid en schaktlängd om 5-30m, ca 200kr/m inkl moms. ROT-avdrag enligt skatteverkets regler är möjligt vilket möjliggör en reducering av kostnaden med upp till 30%.

Var går tomtgränsen?

Svar: För fastighetsägare (ej jord/skogsbruks fastighet) gäller tomtgräns oavsett klippt gräsmatta, häck etc.
För jordbruk/skogsfastighet med en mangårdsbyggnad som ingår i brukningsenheten gäller klippt gräsmatta, häck eller motsvarande som tomtgräns för mangårdsbyggnaden.

Hur djupt skall fiberkabeln ligga?
Svar: Normalt 50-60 cm. På egen tomt kan man lägga den grundare. Se bara till att den är tillräckligt skyddad mot yttre påverkan.
Vem ansvarar för fiberomvandlaren?
Svar: Abonnenten äger fiberomvandlaren (ingår i priset för anslutningen). Garantitiden är 2 år. Därefter måste abonnenten själv stå för en ny om den går sönder. Kostnaden för en fiberomvandlare är dock mindre än 500 kr.
Ingår indragning/installation i huset?
Svar: Ja, men inte grävning på egen tomt.
Varför ska summan vara betald innan grävningen startar?
Svar: Enligt Jordbruksverkets krav för att få bidrag för fiberutbyggnaden måste föreningen kunna verifiera utbetalningar för projektet. Det betyder att bidragspengarna kommer in först i efterhand, och dessutom med 2 månaders eftersläpning. Även om vår leverantör skulle lämna generösa betalningsvillkor, genom att exempelvis skjuta på sista betalningsdagen, skulle det inte hjälpa. För att projektet skall kunna komma igång behövs pengar från dag 1. Inte nog med det, samtliga anslutningar måste vara inbetalda innan spaden sätts i marken! Det är den enda garanti vi har för att inte bidragen skall frysa inne. Lyckas vi inte med detta riskerar vi att projektet stoppas och att vi tvingas betala tillbaka redan inbetalade avgifter. Man skall vara medveten om att VFF inte kommer att betala leverantörer annat än att man redogjort för utfört arbete. En representant från VFF kommer att kontinuerligt följa upp utfört arbete. Fakturorna för inbetalning av anslutningsavgiften kommer att skickas ut så snabbt som möjligt efter det att beskedet från länsstyrelsen har kommit. Det är viktigt att respektera sista betalningsdagen. Missar man detta riskerar man att gå miste om möjligheten till anslutning med stöd. Detta är inte oväsentligt eftersom stödet står för 70% av kostnaden. Vi kommer redogöra för de ekonomiska transaktionerna på kommande årsmöte och där kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor. Låt oss nu hjälpas åt för att projektet så snabbt och säkert som möjligt skall komma igång! Innan året är slut har då alla fiberintresserade i Vendel fått tillgång till det bästa som finns när det gäller bredbandsnät och bredbandstjänster. Styrelsen Vendels Fiberförening
Hur mycket kostar det?
Svar: 20 000:- inkl moms för fiber. Grävning på egen tomt ingår inte. Mera information om det kommer längre fram.
Läste annan artikel i tidningen ATL.nu att 94% av stödet är utbetalt.
Svar: Ingenting är utbetalat ännu. 94% av pengarna är reserverade och vi är medräknade i  de 94%.  
När ska fiberanslutningen betalas?
Svar: Faktureras i samband med byggstarten våren 2016. 
kommer Vendelfiber att förhandla med entreprenadfirmor?
Svar: Underentreprenörer till Zitius kommer att förhandla med entreprenadfirmor. Inte vi i styrelsen.
Hur mycket kostar det om jag vill ha en extraanslutning?
Svar: 5000-6000kr kostar det, och gäller bara om huset byggs på samma tomt (enligt skatteverkets definition)
Telia säger sig inte ha planer på att lägga ned kopparnätet 2020?
Svar: Telia har redan börjat lägga ned  på vissa platser i landet. Man ersätter den vanliga fasta telefonin med ett mobilt abonnemang. Dock vet vi inte exakt när det kommer att ske i Vendel. Vår gissning är att det inträffar före 2020.
Hur vet vi att inte tekniken för mobilt bredband utvecklas så den konkurrerar ut fibern även för fasta tillämpningar?
Svar: Mobilt bredband bygger på att användarna delar på samma resurs (bandbredd). Den är i sin tur begränsad av radiovågornas begränsade överföringskapacitet. Rent teoretiskt kan man aldrig uppnå samma överföringskapacitet som fiber. De båda teknikerna kompletterar varandra, radiovågor är bra när man rör sig, t ex i en bil, medan fibern har en i det närmaste oändlig kapacitet för trådbundna tillämpningar.
Får vi med fritidshus stöd?
Svar: Ja
Måste jag betala om jag inte ansluter?
Svar: Nej
Vad kostar framtida inkoppling om jag vill koppla in mig senare?

Svar: Prislappen kommer att ligga på från ca 35000kr och uppåt. Något tak finns inte då priset alltid avgörs av de för tiden aktuella förhållandet.

Kommer alla fastigheter kunna anslutas till fibernätet som skickar in avtalet?
Svar: Föreningen och dess medlemmar kommer jobba/stödja fastighetsägare för en anslutning.
Hur vet jag att inskickat kontrakt är mottaget av VFF?
Svar: VFF skall uppdatera rutinen genom att snarast bekräfta mottagandet. Idag görs inte det.
Finns möjlighet för ROT-avdrag?
Svar: Ja, fast bara för betalt arbete som görs på egen tomt. 
Reservation för att svaren kan vara fel.

Ställ din fråga här:

15 + 4 =