Uppdateringar vecka för vecka
Uppdatering V 50
<p>&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost, elteluppsala@gmail.com!&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Projektet har inte riktigt lika tur med vädret i år som i fjol. Det är väldigt fuktigt i marken och kyla och regn har ju varvats dag för dag. Därför har tjälen gått ner ett par decimeter, under vägar ändå mer.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Om det inte skulle ändra sig dramatiskt till varmare väder igen så gör detta att projektet inte kan schakta något mer nu före våren. Vid fiberblåsning av stomnätet krävs fortsatt mildväder då även vatten används i arbetet. Stomnätets fiberkabel som skall till skolan (etapperna 6a, 6 och 7) samt ut mot Karbylund (etapp 2b) är blåst från stationen i Husby till Karby i höjd med hästbutiken. Målet är att fortsätta förbi hästbutiken mot Karbylund (etapp 2b) samt vidare mot skolan (etapperna 6a, 6 och 7) under vintern om fortsatt mildväder råder. Projektets förhoppning/mål är att kunna utföra vissa fastighetsinstallationer under vintern för fastigheter i etapperna 2b, 6 och 6a där förutsättningarna finnes (stomnätet inblåst och skarvat i skåp, att grävning på egen tomt är utförd och klaranmäld, att det är fortsatt är mildväder). Skarvning på stationen i Husby har förberetts och kommer att slutföras i januari. Stomnätet upp till Hov är nu helt klart och vissa fastighetsinstallationer är utförda och andra inbokade.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Observera att all fiber till fastigheter i etapp 2b passerar Karby, Karbylund och vidare genom Umberga till Jordansbo, Mälbo, Staf, Bladängen, Västerbo mfl platser. Berörda etapper är 2b, 6a, 6 och 7. Arbetet med bokningar av installationer till fastigheterna i Etapperna 2b, 6a, 6 och 7 är därmed fortsatt fördröjd.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i samtliga Etapp, 1 till 7. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Totalt är det 157 (145) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Totalt är det schaktat 67,4km (66,8km). Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; För hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st (51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATMcs-RDKov24mvHueAefdI8zb8dgRn8RMZoIX_oHnUtW7mfhYgqQiP5WdyjG9I3FzyJT6FASX9NuBFl_asQiKONf1obCBOjN1QOa1osmX5vAfKDrmzG7_WpvxW5f1Zee2DA2P0zEETP2Q_wUd7MFo-37ikOHr7sMMr6jw_AQS8k3oPuhTFzZbjcvtmFUpI3KwkNZSDLJwtfkZhPpNilit2YRUmkJ2yK12btj86kGPeFhcAzpyjcjv1pJADH3hILCm8IN2FBQ8ISkydGtI68bd81xce2OH4″ target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas. Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATMGOTYAngZTgOvYw_JJ_d8dIFPOP_VWBNIo9Q8D87C32MIWy-IzkxXQevid8VRF7WIhs8GfVb2dxFjRJhtYo4j0PkiKTSlLGuEwrStI1oj5M1juOy_Cr7HhSI1p5XZEjhVx516HTh8Lj7miYnJyP397WtHk0p-l9-NpBM-kEMwvmr17mj9RwiwkDJh75R6XGtosm81L2CQ69_we7oxYLGdi1bYmTWajhjr2l3cDtnPkTYIDLS9jYyZs5TE3FkrLuQJkbB8N698TuCJkazuQt2cl02DZ3PM” target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Det 35st (35) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATO7BrrPHeKzwFPXlq5O-EkGUOV1e-xWs6yxzKGU3FaAIPfeLOpVYU2xN5_qgpcYxfq62TukdJOXqqk72HCRj0ZUNnlkkqDpjBzA2Up2_fj9F066g_u09wRKh0BtBqjcKwW-edKbIy9xCtSERUrEhCazM7m23R1VZt9vSJcpeJHJqyNzje1sBrUihntXu_DYev_EjXF3I5TBPm-hh9J4n4nmEduTDPetqnqZaEWnlJiGZKIMLU8DaasrWQX1RrL_TRp7gHn-T2v2uEZCvm17skqfFgBNXuY” target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Det är 60st (59) fastigheter av 80 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; För delen Karby/Allerbäcke, Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATPTQFQ0okTgJ4viNXA2MJ3EaZYcesygnrh-s6SqC5uqNwKU-U3iHkDL8BsqnOiHq7zFu_lD4Y4CCPl3ITJTTHFGZ7Qy-RUpJeHgG9pIfWfT7ReO9VSU0N23bsTRBBKbtCycNTqT-t1BVDeNqoyJaxVJGmqEECmYteyGAzT2PpfGmB0mKjotlwL19shYCwDHsVXgkA8ZX-y_A394hbn50rTJhYmu8J9kIs4XbgdeeiEf7t8sq82xTWHek8GCFUtsyiWY-uVzqAchkBZyyyPX4wHPVOYnjpU” target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Det är 38st (38) fastigheter av 39 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATOpzu71LAizpPFwH2tYWvwWrax7JR_grEXP78H0EqsKKQ_cIVQUNlyCo_Q2-Tru_2URQDJxeN5Xr1GtJnUsPQkfkklxG0dBNLlJE9-unvKSyBBrjxt_m0V9kT_vkjqaTtjlETEk7ucStMtcmp-PM8mzJPI9tashXUUEDzhOnDiX7LXWK90OgL45lTcOJdS_na-J2V0rE-DRzCmUpqujOi1eAuVxsIhoMA0EArlfaRF3SpdjKb6ZsjcQZxWOxgLyon7f3GNkSvDeGX7uTtnmFofeb46cukI” target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Det är 55st (55) fastigheter av 56 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATPHN7Ygxrb7ciXv5pG8zg9Q5WocK1Whyl0uHDG5ahgOqk3PDFleBCdA44inMzYmEKKr5PoZKhiSI3SlOSpnMCUhRL9aq4NhNSr09mYXf_IJ1e4m31LmTBl4X9ZaVTD3jVZAV02p5kAX8o4Z6JDgNSKlFGajYKjIbedZnHY8qAm1X87wYWAaOD9u9EMvFcxXNjVVt4fCtyb3xaYikyQ1Xg1e_cNiUc5tFAenkwyxEOZSDIzjBvi2IzYCoF52FCheMrnhRY4svvMZyx1FDuroPf_jv9VTWT8″ target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Det är 10st (10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATNO0jiXcn_iHvikkkTvQ_GtOL8k2s4eY-H-2NKdhvDGUZDUdFeyLPlkLyG5bvNDgXNC0xDk8-XB_pwfw70heZWwPmEzDXkBvOjJfmMbhpaD2lOxpv5Tvo-KiA0RI0_mEvjrO6dIxWZwwUQP5LU4s2FkjEcjB89H55EPnPogttybwLSsNUSFn1Qmt2_-9NlImnTJ_XThQPU4TJytoqKrh4Jb_eGLk5nXIvy-_Q8_FMiZePXjzfUQGeoYpp4Zq0FhPRIg03O_Kqee0HrtZQ3O8XbNBf_wpcA” target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Det är 20st (20) fastigheter av 30 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATO2rRDg1WAcRImk0SmtU9J9f0ZnESdJjCp3oxwzOL5Mxh4T1qendQo5EqZkvW3KIOmGx7sfSytfXQokSb5O5_Xoq9FDQu555mIFTJydPgQYEEqHkM_uDh7z1-dZyhK6Bd-eZyThYZHzy60lpKwpiDKEtDaJao4givoodR9mkpioQ_sgpljhZlQOI2X52WCBZD_J622y6QblHd518MGE1-axpFu6n5LmyYiwC3I_rXOapfis_OKRZuqzoJ5B7z7USOvPFlufv9SK9VwAONPUulDZb3JxBjSp9ZOl2Q” target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp 6&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Det är 16st (16) fastigheter av 26 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-11-06, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATN9e_WuQP3zWSw8D3reVpPqAZALFwooYUx-trtAcIe9-504lmxQEDCU4gZO82yK43HGxckiPMviHL9888BWlBNbsXCGeLMZpdxXBZpQhS-_D6dEUQvP3oz81fwroQQIlMw5b239BljRneghRX41eu3CntI90ua6iG4ZN56GqN7_VOu-c2wuWaunkn1tvX3vyHxKhrvnKexvMXQmpFkFs3nSR619ewt3cmwQIvIf4241S8H4kfWyifxhJxnkdLGLOLQl_hiP-DDhWVc6teSlGX93H8oXJnO-rATpiA” target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp7&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Projekteringsbesöken är genomförda hela Etapp 7. Saknar Du ett besök för din fastighet vänligen kontakta fiberbyrån omgående.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Det är 21st (19) fastigheter av 36 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-12-18. Datum kan komma ändras beroende på när tjälen och vintern inträder, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 49
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;!&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Skåpen från stationen i Husby gnom Karby och fram till Umbergavägen sitter nu på plats och man har grävt till de tre kunderna som finns intill. Nästa steg är att fortsätta mot Allerbäcke kommande veckor.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Tyvärr visade det sig att den sedan tidigare samförlagda kanalisationen var ”avkapad” på åkern innan Hästbutiken. För att laga den avkapade kanalisationen så måste arkeologen vara närvarande.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävarna tror inte att de kommer bli klara med allt tillsammans med arkeologen innan tjälen slår till, med tanke på hastigheten på framfarten.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävarna har gjort iordning all&amp;amp;amp;amp;nbsp;kanalisation&amp;amp;amp;amp;nbsp;i skåpet vid skolan efter kommunens grävningar i Hamra/Hovgårdsbergs området.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiber stomnätet från Öster-Ekeby upp mot Romstarbo/Hov är inblåst i slangarna samt fastigheter i Romstarbo med omnejd. Nästa vecka kommer de att skarva ihop det stora skåpet i sommarstugeområdet i Romstarbo för att sen kunna boka ca 20 kunder däromkring.&amp;amp;amp;amp;nbsp;Installationer i Öster Ekeby, Åkra och Ål&amp;amp;amp;amp;nbsp;pågår och kommer fortsätta nästa vecka.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;I slutet av förra veckan och innevarande vecka har 18 fastigheter anslutits till fibernätet.&amp;amp;amp;amp;nbsp;I torsdags blåstes stomnätet från stationen i Husby upp till backen före Karby – sen blev det stopp pga slangbrottet vid hästbutiken.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Observera att all fiber till fastigheter i etapp 2b passerar Karby vidare genom&amp;amp;amp;amp;nbsp;Umberga&amp;amp;amp;amp;nbsp;till Jordansbo, Mälbo, Staf, Bladängen, Västerbo mfl platser. Fortsatt påverkas etapperna vilket hindrar all form av installation norr och väster om Husby. Berörda etapper är 2b, 6a, 6 och 7. Arbetet med bokningar av installationer till fastigheterna i Etapperna 2b, 6a, 6 och 7 är därmed fortsatt fördröjd.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i samtliga Etapp, 1 till 7. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 134 (116) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det schaktat 66,5km (66km). Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;För&amp;amp;amp;amp;nbsp;hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det 35st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(35) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationer som kvarstår installeras under v38 där det är praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktningarna mellan Torkelsbo och Åsbo planeras v38 och slutförs under v39.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktarbeten tillsammans med arkeolog längs Vendelåsen från Husby&amp;amp;amp;amp;nbsp;och i Karby – Allerbäckefortsätter kommande veckor.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 59st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(58) fastigheter av 80 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation. Totalen sänkt med 10st fastigheter då 1 fastighet omfattar 11 anslutningar.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. För delen Karby/Allerbäcke&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Merparten av installationerna är nu utförda i fastigheterna.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 37st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(35) fastigheter av 39 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Plöjning är klara upp mot Hov. Justeringar och tryckning under väg kvarstår. Fibertekniker kommer jobba med stomnätet upp till Romstarbo och ner till Burunge kommande två veckorna.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 53st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(45) fastigheter av 56 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt&amp;amp;amp;amp;nbsp;genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fibertekniker kommer jobba med stomnätet upp till Romstarbo och ner till Burunge kommande två veckorna.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 10st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Man kommer nästa vecka att fortsätta ner mot skolan i Hamra.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 19st (19) fastigheter av 30 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 6&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävlaget har nu kommit fram till fotbolls-/ishockeyplanen vid skolan från Brunnby-Hovgårdsberg. Nästa vecka bör de vara framme vid skåpet som sattes upp i samband med VA arbetena..&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 16st (12) fastigheter av 26 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-11-06, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;7,&amp;amp;amp;amp;nbsp;Projekteringsbesöken är genomförda hela Etapp 7. Saknar Du ett besök för din fastighet vänligen kontakta fiberbyrån omgående.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 0st (0) fastigheter av ?? som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-12-18. Datum kan komma ändras beroende på när tjälen och vintern inträder, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V47
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;!&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;I Karby tar det väldig mycket mer tid att gräva med arkeologen närvarande. Arkeologen hittar historiska föremål mest hela tiden som behöver sopas fram. Grävlaget hoppas dock att de skall vara klara med de tre skåpen fram till Umberga-Karbylundvägen i mitten av nästa vecka.&amp;amp;amp;amp;nbsp;Grävlaget tror inte att de kommer bli klara med all schaktning i Karby-Allerbäcke tillsammans med arkeologen innan tjälen slår till men det beror på när och om kylan kommer.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Ett andra grävlaget har nu kommit fram till fotbolls-/ishockeyplanen vid skolan från Brunnby-Hovgårdsberg. Nästa vecka bör de vara framme vid skåpet som sattes upp i samband med VA arbetena.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fibergruppen har främst ägnat sig åt att skarva stomnätet från Ö-Ekeby upp mot Romstarbo denna vecka. De håller på i Åkra och Ål området torsdag och fredag. De har även gjort klart i skåpen ner till Burunge.&amp;amp;amp;amp;nbsp;Två fastigheter har anslutits till fibernätet under veckan.&amp;amp;amp;amp;nbsp;Fiberbyrån har gjort alla projbesök i etapp 7 nu och levererat slangen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Observera att all fiber till fastigheter i etapp 2b passerar Karby vidare genom&amp;amp;amp;amp;nbsp;Umberga&amp;amp;amp;amp;nbsp;till Jordansbo, Mälbo, Staf, Bladängen, Västerbo mfl platser. Fortsatt påverkas etapperna vilket hindrar all form av installation norr och väster om Husby. Berörda etapper är 2b, 6a, 6 och 7. Arbetet med bokningar av installationer till fastigheterna i Etapperna 2b, 6a, 6 och 7 är därmed fortsatt fördröjd.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i samtliga Etapp, 1 till 7. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 116 (114) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det schaktat 66km (64km). Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;För&amp;amp;amp;amp;nbsp;hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det 35st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(31) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationer som kvarstår installeras under v38 där det är praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktningarna mellan Torkelsbo och Åsbo planeras v38 och slutförs under v39.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktarbeten tillsammans med arkeolog längs Vendelåsen från Husby&amp;amp;amp;amp;nbsp;och i Karby – Allerbäckefortsätter kommande veckor.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 58st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(52) fastigheter av 80 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation. Totalen sänkt med 10st fastigheter då 1 fastighet omfattar 11 anslutningar.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. För delen Karby/Allerbäcke&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Merparten av installationerna är nu utförda i fastigheterna.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 35st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(35) fastigheter av 39 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Plöjning är klara upp mot Hov. Justeringar och tryckning under väg kvarstår. Fibertekniker kommer jobba med stomnätet upp till Romstarbo och ner till Burunge kommande två veckorna.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 45st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(44) fastigheter av 56 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt&amp;amp;amp;amp;nbsp;genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Fibertekniker kommer jobba med stomnätet upp till Romstarbo och ner till Burunge kommande två veckorna.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 10st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Man kommer nästa vecka att fortsätta ner mot skolan i Hamra.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 19st (19) fastigheter av 30 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 6&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävlaget har nu kommit fram till fotbolls-/ishockeyplanen vid skolan från Brunnby-Hovgårdsberg. Nästa vecka bör de vara framme vid skåpet som sattes upp i samband med VA arbetena..&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 12st (10) fastigheter av 26 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-11-06, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;7,&amp;amp;amp;amp;nbsp;Projekteringsbesöken är genomförda hela Etapp 7. Saknar Du ett besök för din fastighet vänligen kontakta fiberbyrån omgående.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 0st (0) fastigheter av ?? som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-12-18. Datum kan komma ändras beroende på när tjälen och vintern inträder, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 46
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Vi har inte fått någon uppdatering för V 46&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Hälsningar VFF Styrelse&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 45
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com” rel=”noreferrer”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;I torsdags (9-nov) har vi äntligen fått ut arkeologen till Karby. Nu får vi se hur mycket arkeologerna kommer påverka det fortsatta arbetet. Schaktning fortsätter från Husby upp mot och genom Karby kommande veckor. Att plöja schakten är inte tillåtet inom arkeologiska områdena varför grävning utförs istället.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Dagarna blir nu kortare och nätterna kallare. Vi får hoppas att tjälen håller sig borta ett tag till.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån har bokat projektbesöken i etapp 7 och börjar med besök fredag 10-nov. Slang för etapp 7 levereras så fort som möjligt efter genomfört projektbesök för att fastighetsägare ska hinna med att gräva före tjälen kommer.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Denna vecka har fiberteknikerna gjort klar installationerna i flerfamiljshusen i Husby. I övrigt jobbas det för fullt med stomnätet Ekeby i alla dessa skåp och kommer nästa vecka att fortsätta ner mot Burunge och upp mot Romstarbo.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det mesta schakten norr och öster om Bergybanan är klara. Återstår fornlämningsområde i Fornby&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Observera att all fiber till fastigheter i etapp 2b passerar Karby vidare genom&amp;amp;amp;amp;nbsp;Umberga&amp;amp;amp;amp;nbsp;till Jordansbo, Mälbo, Staf, Bladängen, Västerbo mfl platser. Fortsatt påverkas etapperna vilket hindrar all form av installation norr och väster om Husby. Berörda etapper är 2b, 6a, 6 och 7. Arbetet med bokningar av installationer till fastigheter för Etapperna 2b, 6a, 6 och 7 är därmed fortsatt fördröjd.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i Etapp 1, 2a, etapp 2b, etapp3, etapp4, etapp5, etapp 6a och etapp6. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 114 (105) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det schaktat 64km (60km). Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;För&amp;amp;amp;amp;nbsp;hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det 35st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(31) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationer som kvarstår installeras under v38 där det är praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktningarna mellan Torkelsbo och Åsbo planeras v38 och slutförs under v39.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktarbeten tillsammans med arkeolog längs Vendelåsen från Husby&amp;amp;amp;amp;nbsp;och upp mot Karby&amp;amp;amp;amp;nbsp;har påbörjats och kommer att fortsätta kommande två veckorna.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 52st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(49) fastigheter av 90 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. För delen Karby/Allerbäcke&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Merparten av installationerna är nu utförda i fastigheterna.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 35st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(33) fastigheter av 39 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Plöjning är klara upp mot Hov. Justeringar och tryckning under väg kvarstår. Fibertekniker kommer jobba med stomnätet upp till Romstarbo och ner till Burunge kommande två veckorna.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 44st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(39) fastigheter av 56 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt&amp;amp;amp;amp;nbsp;genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Fibertekniker kommer jobba med stomnätet upp till Romstarbo och ner till Burunge kommande två veckorna.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 10st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Man kommer nästa vecka att fortsätta ner mot skolan i Hamra.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 19st (18) fastigheter av 30 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 6&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det mesta schakten norr och öster om Bergybanan är nu klar. Återstår fornlämningsområde i Fornby.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 10st (0) fastigheter av 26 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-11-06, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;7,&amp;amp;amp;amp;nbsp;Projekteringsbesöken i första delen av etapp Etapp 7 har börjat bokas och kommer att utföras denna och kommande två veckorna. Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Markägaravtal med kartor har returnerats av markägarna med undantag för 2st.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-12-18. Datum kan komma ändras beroende på när tjälen och vintern inträder, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 44
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Denna vecka har fiberteknikerna jobbat mest med kundinstallationer i flerfamiljshusen i Husby och neråt Älby samt skarvning av stomnätet i Ekeby.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberblåsning&amp;amp;amp;amp;nbsp;av stomnätet är nu utfört&amp;amp;amp;amp;nbsp;upp till Romstarbo.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Nästa vecka kommer vi&amp;amp;amp;amp;nbsp;koncentrera oss på att skarva stomnät upp mot Romstarbo och ner mot Åby.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktning&amp;amp;amp;amp;nbsp;är nu uppe i Hov. Återstår mest justeringar och tryckningar. Tillkommande kunder i Romstarbo är grävda och Ekeby &amp;amp;amp;amp;nbsp;skall det grävas för tillkommande kunderna.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Sen kommer man också att börja så smått från telestationen i Husby och upp mot Karby.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det har nu gåt 14månader sedan projektet ansökte om tillstånd för schaktning i Karby och dess närområde! LS har nu äntligen fattat beslut, tilldelat ett företag det arkeologiska uppdraget att övervaka schaktningarna i Karby. Kommande vecka kommer man träffas för att planera det arbetet. Sannolikt innebär att arbetena i Karby kommer igång på allvar veckan efter, v46.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Observera att all fiber till fastigheter i etapp 2b passerar Karby vidare genom&amp;amp;amp;amp;nbsp;Umberga&amp;amp;amp;amp;nbsp;till Jordansbo, Mälbo, Staf, Bladängen, Västerbo mfl platser. Fortsatt påverkas etapperna vilket hindrar all form av installation norr och väster om Husby. Berörda etapper är 2b, 6a, 6 och 7. Arbetet med bokningar av installationer till fastigheter för Etapperna 2b, 6a, 6 och 7 är därmed fortsatt fördröjd.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i Etapp 1, 2a, etapp 2b, etapp3, etapp4, etapp5, etapp 6a och etapp6. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 105 (101) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det schaktat 60km (59km). Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;För&amp;amp;amp;amp;nbsp;hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det 35st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(31) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationer som kvarstår installeras under v38 där det är praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktningarna mellan Torkelsbo och Åsbo planeras v38 och slutförs under v39.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 49st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(47) fastigheter av 90 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. För delen Karby/Allerbäcke&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Merparten av installationerna är nu utförda i fastigheterna.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 33st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(32) fastigheter av 38 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Plöjning är nu i Romstarbo och fortsätter mot Hov. Samtliga projektbesök är utförda . Saknas några Markägaravtal vilket försenat några projekteringsbesök, förhoppningen är att dessa inkommer inom kort.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 39st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(39) fastigheter av 54 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt&amp;amp;amp;amp;nbsp;genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Återstår tryckningar under väg samt för Vendelån som blivit försenade pga av markförhållanden. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Projekteringsbesök utförda.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 10st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tierps kommun lägger ner kanalisation åt VFF där merparten nu är klart. Endast småschakter kvarstår vilket fortsätter under v38.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Merparten av projekteringsbesöken är genomförda&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 18st (18) fastigheter av 27 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 6&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Plöjning och Schaktning har nu kommit igång med start i Kättslinge.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning av resterande projektbesök fortsätter under v39. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Merparten av markägaravtalen har inkommit.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-11-06, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;7, Projekteringsbesök planeras komma igång inom kort. Markägaravtal med kartor har returnerats av markägarna med undantag för 2st .&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-12-18. Datum kan komma ändras beroende på när tjälen och vintern inträder, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 43
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;!&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Denna vecka (och förra) har fiberteknikerna jobbat mest med kundinstallationer i Torkelsbo, Älby och Väster-Ekeby samt flerfamiljshusen i Husby. Fiberblåsning har nu äntligen kunnat utföras under ån och upp till Åkra. Detta då man äntligen fick hål under trafikverksvägen i Öster-Ekeby.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fredag 27-okt eller i början av nästa vecka kommer fiberblåsning att ske vidare upp till Romstarbo.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Nästa vecka kommer vi att göra några installationer som är bokade. I huvudsak kommer man dock att skarva stomnätet så att vi kommer ner till Burunge och upp till Åkra. Vi kan också göra klart så de som grävt i Öster-Ekeby kan bokas in för installation inom de närmaste veckorna.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktning&amp;amp;amp;amp;nbsp;är nu nästan uppe i Hov. Troligtvis blir detta klart i början av nästa vecka. Sen skall de bara tillbaka till Romstarbo och Ekeby för att fixa de tillkommande kunderna. Sen är det justeringar att utföra på ett antal ställen där det torkat upp efter regnet. Vi har även plöjt från Kättslinge till Fånby i veckan. Sen kom ett skyfall igen så de var tvungna att stanna upp.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det har nu gåt 14månader sedan projektet ansökte om tillstånd för schaktning i Karby och dess närområde! Kontinuerliga kontakter med LS är fortsatt resultatlösa gällande besked avseende arkeologisk schaktningsövervakning i Karby. Totalt är det ca 180 fastighetsanslutningar som är drabbade vilket motsvarar ca 50% av projektet. Observera att all fiber till fastigheter i etapp 2b passerar Karby vidare genom&amp;amp;amp;amp;nbsp;Umberga&amp;amp;amp;amp;nbsp;till Jordansbo, Mälbo, Staf, Bladängen, Västerbo mfl platser. Fortsatt påverkas etapperna vilket hindrar all form av installation norr och väster om Husby. Berörda etapper är 2b, 6a, 6 och 7. Arbetet med bokningar av installationer till fastigheter för Etapperna 2b, 6a, 6 och 7 är därmed fortsatt fördröjd.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i Etapp 1, 2a, etapp 2b, etapp3, etapp4, etapp5, etapp 6a och etapp6. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 101 (87) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det schaktat 59km (57km). Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;För&amp;amp;amp;amp;nbsp;hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det 35st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(31) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationer som kvarstår installeras under v38 där det är praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktningarna mellan Torkelsbo och Åsbo planeras v38 och slutförs under v39.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 47st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(47) fastigheter av 90 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. För delen Karby/Allerbäcke&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Merparten av installationerna är nu utförda i fastigheterna.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 32st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(32) fastigheter av 38 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Plöjning är nu i Romstarbo och fortsätter mot Hov. Samtliga projektbesök är utförda . Saknas några Markägaravtal vilket försenat några projekteringsbesök, förhoppningen är att dessa inkommer inom kort.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 39st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(36) fastigheter av 54 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt&amp;amp;amp;amp;nbsp;genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Återstår tryckningar under väg samt för Vendelån som blivit försenade pga av markförhållanden. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Projekteringsbesök utförda.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 10st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tierps kommun lägger ner kanalisation åt VFF där merparten nu är klart. Endast småschakter kvarstår vilket fortsätter under v38.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Merparten av projekteringsbesöken är genomförda&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 18st (18) fastigheter av 27 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 6&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Plöjning och Schaktning har nu kommit igång med start i Kättslinge.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning av resterande projektbesök fortsätter under v39. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Merparten av markägaravtalen har inkommit.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-11-06, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;7, Projekteringsbesök planeras komma igång inom kort. Markägaravtal med kartor har returnerats av markägarna med undantag för 2st .&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-12-18. Datum kan komma ändras beroende på när tjälen och vintern inträder, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 41
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Efter 80-90mm regn senaste veckan så ser det inte så vackert ut efter schakten och utefter vägarna. Grävlagen kommer gå tillbaka och efterjustera när det torkat upp lite mer.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Denna vecka har fiberteknikerna jobbat med stomnätet i Torkelsbo och Älby. De har även utfört en del installationer i Ekeby och de sista i Gryttby.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberblåsning till de kvarstående kunderna i Väster-Ekeby, Torkelsbo och Älby har utförts i veckan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Nästa vecka skall flerfamiljshusen i Husby att installeras, tider är bokade. Sedan är alla i etapp 1 klara. Älby o Torkelsbo skall nu också kunna bokas, vilka är de sista i etapp 2A.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Vi måste hammarborra i Öster-Ekeby och Ål då det är&amp;amp;amp;amp;nbsp;mycket sten och morän under vägarna.&amp;amp;amp;amp;nbsp;Nu återstår det bara två platser innan vi är klara upp till Romstarbo.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktning&amp;amp;amp;amp;nbsp;är nu klart i&amp;amp;amp;amp;nbsp;Torkelsbo och&amp;amp;amp;amp;nbsp;i Romstarbo. Schaktarbetena pågår just nu uppe vid Smultrongärdet och fortsätter nästa vecka upp mot Hov.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;På grund av det idoga regnandet blir tyvärr lite stökigt efter schakterna och det gör det tidvis omöjligt att plöja.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det har nu gåt 13månader sedan projektet ansökte om tillstånd för schaktning i Karby och dess närområde! Tidigare idag (läs som 13/10) hade VFF kontakt med Länsstyrelsen avseende arkeologisk schaktningsövervakning i Karby. VFF framförde att eftersom beslutet från LS dröjer får det negativa konsekvenser på tidsplanen. LS meddelar att ärendet har högsta prioritet. Totalt är det ca 180 fastighetsanslutningar som är drabbade vilket motsvarar ca 50% av projektet. Observera att all fiber till fastigheter i etapp 2b passerar Karby vidare genom&amp;amp;amp;amp;nbsp;Umberga&amp;amp;amp;amp;nbsp;till Jordansbo, Mälbo, Staf, Bladängen, Västerbo mfl platser. Fortsatt påverkas etapperna vilket hindrar all form av installation norr och väster om Husby. Berörda etapper är 2b, 6a, 6 och 7. Arbetet med bokningar av installationer till fastigheter för Etapperna 2b, 6a, 6 och 7 är därmed fortsatt fördröjd.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i Etapp 1, 2a, etapp 2b, etapp3, etapp4, etapp5, etapp 6a och etapp6. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 87 (72) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det schaktat 57km (66km). Ett summeringsfel har upptäckts därför har antalet km som är schaktade justerade neråt denna vecka. Inom parantes avser sträcka i föregående rapportering. Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Sista kundinstallationer avslutas till kommande vecka där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;För&amp;amp;amp;amp;nbsp;hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Sista kundinstallationer avslutas till kommande vecka där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Sista kundinstallationer avslutas till kommande vecka där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det 35st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(31) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationer som kvarstår installeras under v38 där det är praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktningarna mellan Torkelsbo och Åsbo planeras v38 och slutförs under v39.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 47st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(47) fastigheter av 90 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. För delen Karby/Allerbäcke&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Installationer i fastigheter pågår och kommer att fortsätta kommande veckor.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 32st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(32) fastigheter av 38 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Plöjning är nu i Romstarbo och fortsätter mot Hov. Samtliga projektbesök är utförda . Saknas några Markägaravtal vilket försenat några projekteringsbesök, förhoppningen är att dessa inkommer inom kort.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 36st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(30) fastigheter av 54 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt&amp;amp;amp;amp;nbsp;genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Återstår tryckningar under väg samt för Vendelån som blivit försenade pga av markförhållanden. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Projekteringsbesök utförda.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 10st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(9) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Tierps kommun lägger ner kanalisation åt VFF där merparten nu är klart. Endast småschakter kvarstår vilket fortsätter under v38.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Merparten av projekteringsbesöken är genomförda&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 18st (18) fastigheter av 27 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 6&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Plöjning och Schaktning förväntas påbörjas inom ca 2veckor.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning av resterande projektbesök fortsätter under v39. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Merparten av markägaravtalen har inkommit.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-11-06, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;7, Projekteringsbesök planeras komma igång i november. Markägaravtal med kartor kommer skickas ut till berörda markägare under v38 och v39.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-xx-xx, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 39
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Denna vecka har fiberteknikerna jobbat med stomnätet i Ekeby och skarvat in kunder inför kommande installationer. Blåsning fiber till ytterligare kunder i Ekeby har utförts i veckan och även stomnät ner till Burunge. Entreprenören har fått hammarborra på ett antal ställen runt Ekeby och Åkra då det är&amp;amp;amp;amp;nbsp;mycket sten och morän under vägarna.&amp;amp;amp;amp;nbsp;Nu återstår det bara ett ställa i Ekeby innan man är klar upp till Åkra.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktning pågår just nu i Torkelsbo och det beräknas vara klart i början av nästa vecka så man kan börja med dessa anslutningar inom 2-3 veckor.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktning pågår också i Romstarbo som kommer pågå minst hela nästa vecka. Samtidigt plöjs det upp mot smultrongärdet.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Inget nytt från Länsstyrelsen avseende arkeologisk schaktningsövervakning i Karby området denna vecka. Fortsatt påverkas etapperna vilket hindrar all form av installation norr och väster om Husby. Berörda etapper är 2b, 6a, 6 och 7. Arbetet med bokningar av installationer till fastigheter för Etapperna 2b, 6a, 6 och 7 är därmed fortsatt fördröjd.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i Etapp 1, 2a, etapp 2b, etapp3, etapp4, etapp5, etapp 6a och påbörjat för etapp6. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 72 (71) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det schaktat 66km (66km). Inom parantes avser sträcka i föregående rapportering. Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationer avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;För&amp;amp;amp;amp;nbsp;hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(50) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationer avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på egen tomt ska vara utfört och klarmeddelat till kommande vecka, sista dag är 12-juni!&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det 31st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(29) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationer som kvarstår installeras under v38 där det är praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktningarna mellan Torkelsbo och Åsbo planeras v38 och slutförs under v39.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 47st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(46) fastigheter av 90 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. För delen Karby/Allerbäcke&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Installationer i fastigheter pågår och kommer att fortsätta kommande veckor.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 32st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(32) fastigheter av 38 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Plöjning är nu i Romstarbo och fortsätter mot Hov. Samtliga projektbesök är utförda . Saknas några Markägaravtal vilket försenat några projekteringsbesök, förhoppningen är att dessa inkommer inom kort.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 30st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(30) fastigheter av 48 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt&amp;amp;amp;amp;nbsp;genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Återstår tryckningar under väg samt för Vendelån som blivit försenade pga av markförhållanden. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Projekteringsbesök utförda.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 9st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(9) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tierps kommun lägger ner kanalisation åt VFF där merparten nu är klart. Endast småschakter kvarstår vilket fortsätter under v38.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Merparten av projekteringsbesöken är genomförda&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 18st (16) fastigheter av 27 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 6&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Plöjning och Schaktning förväntas påbörjas inom ca 2veckor.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning av resterande projektbesök fortsätter under v39. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Merparten av markägaravtalen har inkommit.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-10-16, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;7, Projekteringsbesök planeras komma igång i oktober-november. Markägaravtal med kartor kommer skickas ut till berörda markägare under v38 och v39.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-11-06, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 38
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Uppdatering V 38&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;!&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Denna vecka har fiberteknikerna jobbat med stomnätet ut förbi Umberga mot E4:an och runt Ekeby. Blåsning fiber till kunder i Ekeby utfördes under fredagen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning av installationer av dessa sker under kommande vecka.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Länsstyrelsen har återkopplat gällande arkeologisk schaktningsövervakning i Karby området. Vår förhoppning är att LS kommer utse en arkeolog i slutet av september alternativt senast i början av oktober. Sannolikt kan schaktningsarbetena i Karby komma igång första hälften av oktober. Fortsatt påverkas etapperna vilket hindrar all form av installation norr och väster om Husby. Berörda etapper är 2b, 6a, 6 och 7. Arbetet med bokningar av installationer till fastigheter för Etapperna 2b, 6a, 6 och 7 är därmed fortsatt fördröjd.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i Etapp 1, 2a, etapp 2b, etapp3, etapp4, etapp5 och etapp 6a. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 71 (71) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det schaktat 66km (64km). Inom parantes avser sträcka i föregående rapportering. Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationer avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;För&amp;amp;amp;amp;nbsp;hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(50) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationer avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på egen tomt ska vara utfört och klarmeddelat till kommande vecka, sista dag är 12-juni!&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det 29st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(29) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationer som kvarstår installeras under v38 där det är praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktningarna mellan Torkelsbo och Åsbo planeras v38 och slutförs under v39.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 46st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(46) fastigheter av 90 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. För delen Karby/Allerbäcke&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Installationer i fastigheter pågår och kommer att fortsätta kommande veckor.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 32st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(31) fastigheter av 38 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Plöjning är nu i Romstarbo och fortsätter mot Hov. Projektbesök är utförda med undantag för nytillkomna fastigheter. Saknas några Markägaravtal vilket försenat några projekteringsbesök, förhoppningen är att dessa inkommer inom kort.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 30st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(28) fastigheter av 48 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt&amp;amp;amp;amp;nbsp;genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Återstår tryckningar under väg samt för Vendelån som blivit försenade pga av markförhållanden. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Projekteringsbesök utförda.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 9st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(9) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tierps kommun lägger ner kanalisation åt VFF där merparten nu är klart. Endast småschakter kvarstår vilket fortsätter under v38.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Merparten av projekteringsbesöken är genomförda&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 16st (16) fastigheter av 27 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 6&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Plöjning och Schaktning förväntas påbörjas inom ca 2veckor.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning av resterande projektbesök fortsätter under v39. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Merparten av markägaravtalen har inkommit.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-10-16, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;7, Projekteringsbesök planeras komma igång i oktober-november. Markägaravtal med kartor kommer skickas ut till berörda markägare under september alt. oktober.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-11-06, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 37
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost, elteluppsala@gmail.com!&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Tyvärr väntar vi fortfarande på tillstånd från Länsstyrelsen rörande Karby vilket hindrar all form av installation norr och väster om Husby. Berörda etapper är 2b, 6a, 6 och 7. Arbetet med bokningar av installationer till fastigheter för Etapperna 2b, 6a, 6 och 7 är därmed fördröjd.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i Etapp 1, 2a, etapp 2b, etapp3, etapp4, etapp5 och etapp 6a. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 71 (63) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Totalt är det schaktat 64km (48km). Inom parantes avser sträcka i föregående rapportering. Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationer avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; För hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st (50) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATOqwqExtZhjcjUI3ISXmdodnR78_5MMVj5w4m8ybu3x3_9YGiBRQkwddbpsqRZjIJExvItuIJDj9RXfZroQOsYcVZFQm2TGfLiLG8X-S6Rnh7RKxiy9mewWYbYntI3wBL28mGJNpeaSsSdPuymcXdh8og403Am-1WcTd9FKCFhDQW0U4oU1rLsgQVw8i-ydl8ep-9F-Z0AEAeu4I2ycxjHJ_hhOFvArFxFTtA7QJn_fmF-7CEdNoPaMy65AvqlwU9636rDC3mCZIb8wDzwXh_MojyqUHz4″ target=”_blank” rel=”noopener” data-ft=”{&amp;amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationer avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas. Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATPgeA20YnnXrhie6YScFsd4U9o2i0RD7eO4Y24ZqEmONBCxNsurLIrMA5YfjuSwaNQP6ZB3-Iw8KDU93kwCZQLKIe8tvL1MDCV4uxonLh3YONnoMzPVEilxVRHnd1ykTAsj7lhNOcIZ8FDpQ54yrfls91MHBIqeM3yIC9h4pLO9kdKl5INVQc2LVpJe6kHxP_Mh6TQw7AoxzxoI2c5GtRVwWpIpxhnAzQhAEh6iR52m88j9fKdERYLRTWTGfSuKyMIDYRH2jJDLuZVuBaBW2mt4nO37sc0″ target=”_blank” rel=”noopener” data-ft=”{&amp;amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Observera att grävning på egen tomt ska vara utfört och klarmeddelat till kommande vecka, sista dag är 12-juni!&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det 29st (29) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationer som kvarstår installeras under v38 där det är praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktningarna mellan Torkelsbo och Åsbo planeras v38 och slutförs under v39.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATMoLqaoW8V_ussKVd9c_MFJ0HwhUZfc9MdebVAoGudMtPWxbqhahtIfeKtCoaYcfPQQmhU6USe3DEvYqnt6MmzInmva36L_ctVj_MLhfcnai8uQVIzhZXuRMHz88YAA0Prm7f7MgYcx3amw7yN5UCKKZSvMj0l8p11Ip4c9yBre_xzLF3Q32jdfBdkGaEsitQUbZzajXhRmrKzOW49LyyRBsyyRmuYw0J8vnSzd8FATTaf9woIVcN_jfbXTlv4SNtWukJOVP1EBVVhFsi8MLahB4gBos4s” target=”_blank” rel=”noopener” data-ft=”{&amp;amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 46st (46) fastigheter av 90 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. För delen Karby/Allerbäcke, Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATONocfcdAyyUXf0fGlORV9qUsj_RKo4qAYoPHHSU9AR9cfiDVL6vC7eBFXBv1RJjaPK30gUKkyDe1u8RMSzHZdEdDgJd4IoSUH1Xz9TlDzw6vIbxGHQKRYVIG8MNyGVbPIRE293N-60VkmRPTpTQSDWVgSnPgnh1guC5pFcunMEZ8H06s0GqmNC-vNT9gc2SEhVfoQ6_zwzz6QTcG4_HSG1FZoF-THe_owLuGD54DgDoysTFhMnjljQY0jODq9r5VMH5F3CyUpbGHtjNScPQOlRqzUSX_A” target=”_blank” rel=”noopener” data-ft=”{&amp;amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Installationer i fastigheter pågår och kommer att fortsätta kommande veckor.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 32st (31) fastigheter av 38 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATMeaeHsQbns3ei0BlYCk2kP4TuwBMkYZNCJcA12wDba9xNwwRb6sz8HmPZzYhcQTl5fSJ9-WVCtMRu7UGCc75XepO2ZWKIoCP2L1yUMaO5aiVlaAlGxF8rTVkMFpBcUpMEpZ_xJOcMxLybYFapJc2-S8eoqyjNsYkKlIIhJNyCHTaTIS1u7GK-DZN9JazuQ-xdRvVQA4xH4GVEdoJMv8J2siYwAPcUQ7yVcMFPRXI8dl5M6Dvu5FQ2YaCUk6bzYir1GOMD4KyytdgDrbYSeL1EbMPYo6Ro” target=”_blank” rel=”noopener” data-ft=”{&amp;amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Plöjning är nu i Ål. Projektbesök är merparten bokade och utförda. Saknas några Markägaravtal vilket försenat några projekteringsbesök, förhoppningen är att dessa inkommer inom kort.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 30st (28) fastigheter av 48 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATN_hH0GXhaStNxxClLOphVZOr8zNQVoQdJcY3xk5iuVufCNAoXks7kN3Kk3Hid_PTDBwKvAwAAkeqgiL–dPSUkt6EZwTywiLRrjeERv3fBUCWcBcmoZ7c7bIwkrMCtJ2ZZJSZlzbnVV7Y6rNPaiK2SQDrHyOEavjdypupYxEBhJEGU3JXIH4uIKVY4MUh3OJwaGq3mKyL8BdOQiZ3bcyMRacQaVbDxL_GfC69WSVtDpoWMMxqT9IalZVrvuB-pTzGRyqOD1h13aLtP6OuKz0JWQTB79fA” target=”_blank” rel=”noopener” data-ft=”{&amp;amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Återstår tryckningar under väg samt för Vendelån som blivit försenade pga av markförhållanden. Projekteringsbesök utförda.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 9st (9) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATPMTsfuZ9g_xXyOcANtL5vH6faG886YNjbGMif8SaULdREzQQhIjNZisnnq3jsEDqn5jBaaztxlNBIaRJQlhvJkodL60jwbsBB1ZnXpt_9Qfis5Fqr8kSg8Fr0sE-CKzOnlAAIryQQKRBG80llOEE5DVTNp-cK5mmIij4rHBeljBghfzWoEuutqJorx0X8tWmnD0TLNdekJcA9WK0SoYPvmeNMGsa9qkWhK8JRUfBov8N5XBvzsja8vdGveigtP79JmAsG5LqbuRskb1zmtetsaofPRN8k” target=”_blank” rel=”noopener” data-ft=”{&amp;amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tierps kommun lägger ner kanalisation åt VFF där merparten nu är klart. Endast småschakter kvarstår vilket fortsätter under v38.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Merparten av projekteringsbesöken är genomförda&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 16st (16) fastigheter av 27 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATOqzN5ZxqjI8RZtNzZjW4QSXcYV5npUbptQrVTl7Ztr3dnD_3fSALIuRdtqhSvmBlqmSbGm5UkSTMzO6MzqGEnz9fdglWIrarsnpiPu88lZCnTznRRpXW-w1WQUo95Sris6_eYj6Zzjhu3qjRAzdQhCbjldvjWcv1dM15h8zaePYKuxD6H-qB4jLF6xFe_5uNcbuO0RaLk8KwfaHKEzSh9UkdFQld5Wj2FeC1UGKRnmoYf_4cGg3Ks_YdgmR-PgKwWM-6Vk2vZ0uU0p4B5wK2tupsdfCWU” target=”_blank” rel=”noopener” data-ft=”{&amp;amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 6&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokning av resterande projektbesök påbörjas under v38. Merparten av markägaravtalen har inkommit.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-10-16, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATP4WtBJJWECsTKMhltENoUWozwlmpnFOCGAg_63fm_WazAEHRFqS28QIQfpdcwhNB0yv9paTIe_Iwb1PpoaXQbdBiV8KWGwOlvtJUJz_tiqE4Xuw9LKNdXHadB0cQ-3VYAnQqLNCtW1xm4S9bqvxs6KALgBxCF7Px4uGGfEyHG65FmkW3HI7qo0ROxvTxNGlf1WmpFWyU8UFefhn-g9gN0Qys2S98-Ms_2lBQLhnpWwrX10Eo7Hfoq54Lo1DeJvYl5x0xZ_Q4sQeOR22Xw0sadR0NJYsC0″ target=”_blank” rel=”noopener” data-ft=”{&amp;amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;7, Projekteringsbesök planeras komma igång i oktober-november. Markägaravtal med kartor kommer skickas ut till berörda markägare under september alt. oktober.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-11-06, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 36
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;!&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Länsstyrelse arbete med att tilldela en arkeolog uppdraget att ”övervaka” schaktning/grävning i Karby/Allerbäcke området pågår fortfarande. Förhoppningen är att LS inom kort ger tillstånd så att arbetet kan påbörjas. Tyvärr medför detta att all installation av fiber till fastigheter i etapperna 2b, 6a, 6 och 7 är förhindrad då fiberkabel till angivna etapper passerar Karby. Arbetet med bokningar av installationer till fastigheter för Etapperna 2b, 6a, 6 och 7 är också fördröjd.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i Etapp 1, 2a, etapp 2b, etapp3, etapp4, etapp5 och etapp 6a. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 63 (49) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det schaktat 48km (43km). Inom parantes avser sträcka i föregående rapportering. Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationer avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;För&amp;amp;amp;amp;nbsp;hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(50) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationer avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på egen tomt ska vara utfört och klarmeddelat till kommande vecka, sista dag är 12-juni!&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det 29st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(27) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationer som kvarstår installeras under v35 där det är praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Förhoppningsvis avslutas de sista schaktningarna mellan Torkelsbo och Åsbo under v36.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 46st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(46) fastigheter av 90 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. För delen Karby/Allerbäcke&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Väster-Ekeby som kommer utföras kommande vecka.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 31st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(25) fastigheter av 38 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Plöjning har passerat Åkra och närmar sig Ål. Projektbesök är merparten bokade och utförda. Saknas några Markägaravtal vilket försenat några projekteringsbesök, förhoppningen är att dessa inkommer inom kort.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 28st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(0) fastigheter av 48 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt&amp;amp;amp;amp;nbsp;genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Återstår tryckningar under väg samt för Vendelån som blivit försenade pga av markförhållanden. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Projekteringsbesök utförda.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 9st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(0) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Tierps kommun lägger ner kanalisation åt VFF vilket fortsätter under v36.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Merparten av projekteringsbesöken är genomförda&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 16st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(0) fastigheter av 27 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 6&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Projektbesök är påbörjade med ett mindre antal fastighetsägare. Då det saknas en del markavtal är man tvungen att avvakta med fler projektbesök. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Markägaravtal kommer skickas ut under semesterperioden till berörda markägare.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-28, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;7, Projekteringsbesök planeras komma igång i oktober-november. Markägaravtal med kartor kommer skickas ut till berörda markägare under september alt. oktober.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-xx-xx, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 35
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;!&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kortare info denna vecka pga Eltel projektledare haft mycket att göra.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävningarna är nu uppe i Åkra och man kommer fortsätta uppåt Ål nästa vecka. Arbetena inne i Åkra fortsätter också&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Installationer i Gryttby/Alberga (Etapp 2a) har utförts denna vecka och ytterligare kunder är bokade till kommande vecka. Det kommer även att boka vidare och även börja boka o installera i V-Ekeby (Etapp3).&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Länsstyrelsen håller på att tilldela en arkeolog uppdraget att ”övervaka” schaktning/grävning i Karby/Allerbäcke området. Förhoppningen är att LS inom kort är klara så arbetet kan påbörjas. Arbetet med bokningar av installationer till fastigheter för Etapperna 2b, 6a, 6 och 7 är därmed fördröjt.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i Etapp 1, 2a, delar av etapp 2b (från Gyllerboda-Heden-Staf-Mälbo-Jordansbo-Umberga-Karbylund), etapp3, etapp4 och etapp5. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 49 (49) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det schaktat 43km (41,5km). Inom parantes avser sträcka i föregående rapportering. Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationer avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;För&amp;amp;amp;amp;nbsp;hela etapp 1 (1a+1b) är det 50st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(50) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationer avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på egen tomt ska vara utfört och klarmeddelat till kommande vecka, sista dag är 12-juni!&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det 27st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(25) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationer som kvarstår installeras under v35 där det är praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Förhoppningsvis avslutas de sista schaktningarna mellan Torkelsbo och Åsbo under v36.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 46st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(40) fastigheter av 90 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation. Nu ingår fastigheterna i Karby/Allerbäcke i totalen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. För delen Karby/Allerbäcke&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-xx, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Väster-Ekeby som kommer utföras kommande vecka.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 25st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(20) fastigheter av 38 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Plöjning påbörjad från Öster-Ekeby mot Åkra. Projektbesök är merparten bokade och utförda. Saknas några Markägaravtal vilket försenat några projekteringsbesök, förhoppningen är att dessa inkommer inom kort.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt&amp;amp;amp;amp;nbsp;genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Återstår tryckningar under väg samt för Vendelån som blivit försenade pga av markförhållanden. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Projekteringsbesök utförda.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Tierps kommun lägger ner kanalisation åt VFF med start v35.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokningar av projekteringsbesök avslutade. De som varit på semester har möjlighet att välja tider för projektbesöket, kontakta fiberbyrån för besöksbokning.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 6&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Markägaravtal kommer skickas ut under semesterperioden till berörda markägare.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-28, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v29 i noterade Etappen nedan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-09-11, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 34
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;!&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Länsstyrelsen håller på att tilldela en arkeolog uppdraget att ”övervaka” schaktning/grävning i Karby/Allerbäcke området. Förhoppningen är att LS inom kort är klara så arbetet kan påbörjas. Arbetet med bokningar av installationer till fastigheter för Etapperna 2b, 6a, 6 och 7 är därmed fördröjt.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i Etapp 1, 2a, delar av etapp 2b (från Gyllerboda-Heden-Staf-Mälbo-Jordansbo-Umberga-Karbylund), etapp3, etapp4 och etapp5. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 49 (49) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det schaktat 43km (41,5km). Inom parantes avser sträcka i föregående rapportering. Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationer avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;För&amp;amp;amp;amp;nbsp;hela etapp 1 (1a+1b) är det 50st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(50) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationer avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på egen tomt ska vara utfört och klarmeddelat till kommande vecka, sista dag är 12-juni!&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det 27st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(25) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kundinstallationer som kvarstår installeras under v35 där det är praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Förhoppningsvis avslutas de sista schaktningarna mellan Torkelsbo och Åsbo under v36.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 46st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(40) fastigheter av 90 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation. Nu ingår fastigheterna i Karby/Allerbäcke i totalen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. För delen Karby/Allerbäcke&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-xx, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Väster-Ekeby som kommer utföras kommande vecka.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Det är 25st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(20) fastigheter av 38 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Plöjning påbörjad från Öster-Ekeby mot Åkra. Projektbesök är merparten bokade och utförda. Saknas några Markägaravtal vilket försenat några projekteringsbesök, förhoppningen är att dessa inkommer inom kort.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt&amp;amp;amp;amp;nbsp;genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Återstår tryckningar under väg samt för Vendelån som blivit försenade pga av markförhållanden. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Projekteringsbesök utförda.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tierps kommun lägger ner kanalisation åt VFF med start v35.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokningar av projekteringsbesök avslutade. De som varit på semester har möjlighet att välja tider för projektbesöket, kontakta fiberbyrån för besöksbokning.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 6&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Markägaravtal har skickas ut under semesterperioden till berörda markägare.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-28, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%83%C2%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v28 i noterade Etappen nedan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-09-11, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 28
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Uppdatering V 28&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost, elteluppsala@gmail.com!&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Nu går vi in i semestertider vilket medför att det blir en paus under 4veckor avseende statusuppdateringar på hemsidan!&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tidplanen är reviderad och en ny version finns under menyvalet ”Tidsplan/områdesansvariga”.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Länsstyrelsen har nu återkopplat med positiva besked i fornminnesfrågan i Karby-Allerbäcke området. Innebär kort att vi nu har goda förhoppningar att kunna färdigställa etapp2b enligt nuvarande reviderade tidplan. Vi återkommer med mer info och tidplan för när grävning på egen tomt ska vara slutfört efter semesterperioden.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Diverse mindre schaktningar och efterarbeten pågår i de påbörjade etapperna&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i Etapp 1, 2a, delar av etapp 2b (från Gyllerboda-Heden-Staf-Mälbo-Jordansbo-Umberga-Karbylund), etapp3 och etapp5. Slang i Etapp 4 kommer att fördelas i slutet på v29. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 49 (44) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Totalt är det schaktat 41,5km (41km). Inom parantes avser sträcka i föregående rapportering. Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationer pågår där det är praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst. För hela etapp 1 (1a+1b) är det 50st (50) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf” target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationer pågår där det är praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas. Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf” target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Observera att grävning på egen tomt ska vara utfört och klarmeddelat till kommande vecka, sista dag är 12-juni!&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det 25st (23) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kundinstallationer pågår där det är praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATM0ozDUJjUDzs0oyVMPCs-NqnSJm227pehVCK1NTgHHzxKLrv7y6s-_NLzioO-ttv8mz8ZnxMOro1Ys5PPXKq2ALULqT3ZamlEfZYJZjpob0MK5HmGTpAul_aODwgFBh4CKDVXOOFOjUD4hiwljhg&amp;amp;amp;amp;amp;enc=AZPfOFJGv65oX6o0qZ1mGb3-yodJYpkeXRiLnRpXoQrI4Uz3g-tA1kILUDv7q1PznenqEyLcWflh4giqD7V6itYqtLZOAKZNJTlKyIMfJFDASDaX-cbkRtyqne4nDOrVQ482v-mPGC6RoIkkGSxYHykd2sRW58GVu1DtBpUcjzYcDgIKphbjgX-GRdCCA5-HjDDxWREyU3p4DOt3N360McUZ&amp;amp;amp;amp;amp;s=1″ target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 40st (30) fastigheter av 90 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation. Nu ingår fastigheterna i Karby/Allerbäcke i totalen.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. För delen Karby/Allerbäcke, Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-xx, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATO9B79gMEUq_phwkzotWeBgFi7Gi5po-_I3iwqqQDV8zROK4tgXY0FkGW2mFvq4c8ws2-GsoMce4UCAoZxylVnJQ8BnJTkQZIEDfRP10jFObGslLWzJp4B9fb-gd43OtZiwuz9vUXIiYclFLYLUzQ&amp;amp;amp;amp;amp;enc=AZNXyWir5erNS_XeGCS490qCkGrsatXSwqYH6T-7coSoaSNOimLDXwXDNntS_9_yPAG44CySoW_kuX4ioUn_RvaPbJw70Qk-JbDJy1iSjLLGBWmqsOWEuFkMIh_gU07yWiqQ1PvrakkpvnGgOA9GSVIrifWWyjc8GwPdM66PuZ4lZ4x3qRpp5DtmDchee6_N_AB4o4PX8TOOzvf6hlaCSQSi&amp;amp;amp;amp;amp;s=1″ target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Återstår en del schaktning i södra Väster-Ekeby som kommer utföras kommande vecka.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 20st (15) fastigheter av 38 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATNVpQcNEs2m20fWGtxt22VrnputJZ5SEHAmkw47wHt2_1QNAYYFzP5hNhwPS5kZ_uNHtZeg73jyvPJ2jS6fmBuhxzGcYr2mHGgbOvoxGhcfidX4ywQt8KPopSAp7_RnARS27NZLDGYmA9RIcOA3NA&amp;amp;amp;amp;amp;enc=AZOVKGgzwB_Z0QVQ8DvGnBfZXs3CLsKwkaop7UxrfMPVpQRbSgJzH6ujaJD60idGW8Qwiemh1oxhGz4dRas-D-WFhmYmyFIAivwn5-a3QHwAK2Ky-frWUrsQqeRu7yifl7Hpg2PsppnH5AN5d3wDABA3_kRSnzqMiiBy_FI301W90xWB9XXbvqKJYHfMwywtXoNflDXvNM9ZPpb_MYW9iA1n&amp;amp;amp;amp;amp;s=1″ target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Projektbesök är bokade och delvis utförda. Besöken fortsätter kommande veckor. Markägaravtalen näst intill klara, återstår några få.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATPeAqfMnWlEwEQLPv1hNVI0We_BAvdcgtlJYapX1pGwx87Xdi4w1acEeIOYIrypDEy4odrA0uXZNM-sZn28rHKY6RGymKt2EH66kaMgDm97vpJO8xQhstVG_FZ1Q_yD4i4fsaaHYsHNUK0rD9rh0A&amp;amp;amp;amp;amp;enc=AZPILZS7Y6riv17QW4RxOu7BuYA7XDQjpxrZTfvb4d4SAaymGkgWhxO9cvHbE7mmfCju3bpHIIpaRIVNUhyMxtLAS5WVOjmJlTd4hm0J2Jz1la-3_Q8ikhm-QfPFYJudMhzg62eaWG_ON52wRQWUntOdzz9QsuZdNQvmxtnY0ZLxIa_yO3wAbQE7rxYwHfoo12ucT6Eo2xaNLaiIf28IqJ6p&amp;amp;amp;amp;amp;s=1″ target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Återstår en del schaktarbeten längs med landsvägen som fortsätter ca 1 vecka. Projekteringsbesök utförda.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATNsh0X58T-nnV-KaR9vZ49zw9SPhB4ouQLpSYKmt48z2_mvDBotfm-o9KFjszZIhobZ7XzD8vgYP8u5P9KpRIEJHURBfMeRQaxboZucvB2QKNFZsMxWymwZXUAzovpFrbDYnirMzb5L2llEJNuarA&amp;amp;amp;amp;amp;enc=AZOWhLlFE472Xv6F_JaOF5TZcnspZVhzWjUWukJsZk7s4mYn1k3R5fl3LQ8hLd9NPsy9dfhjJqEtPV1OGJAUzM99omqTWaD9vsGw_eGZStLUkTsmpoqEmOtbl8ZqQuz8zEqtgfXILNMqvUxLAzuDHoxlGmAo2QSa_OopuhbFXhYzOulQaiGSoCJuxIRJ4MiRUyEB93mc50LDa8DT0IAr76dw&amp;amp;amp;amp;amp;s=1″ target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokningar av projekteringsbesök kommer påbörjas inom de närmaste veckorna. De som är på semester kommer ha möjlighet att välja tider för projektbesöket när man kommit hem igen.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATOeXLjE39p0F-YUneOGmE4xsbKcjVWm6Gknug19fm2Zoli9-3lo5VGtNuH9yhUypVYpucSIgZyNzVX188WMSO-_7X9NuXMof5H6WHFZdTd-ExQRBsMWFoBCQpwhoncjW7cj9NfB_hXozNtsTOLw6g&amp;amp;amp;amp;amp;enc=AZPQWe24bwYovSsVbttf6OCFpgu1furSOLDFd_YIwKrfVCRARLBQ_2X1odSl5oksScWBq8-ThfBSSMznMu9wDVlVn8jqx10LCDoYptAYcsAAtD7ADAEsaKcpW8eeWMoYRoNMqkA6VGMb4R691hx7N7tt6AHByiNLxWwvutIwSrIilVQJs8hJedd-FiHsce2_A351liBpUZ4BvypmorUgwyn5&amp;amp;amp;amp;amp;s=1″ target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 6&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Markägaravtal kommer skickas ut under semesterperioden till berörda markägare.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-28, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf” target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v27 i noterade Etappen nedan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-09-11, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 27
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Uppdatering V 27&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt!&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2017/07/Tidplan-Rev-7-2017-07-07.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;Uppdaterad tidsplan 7/7&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b för delen Karby/Allerbäcke och Etapp 4 har fått reviderade datum gällande grävning på egen tomt, se respektive etapp för mer info!&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Länsstyrelsen har lovat återkoppla i fornminnesfrågan runt Karby-Allerbäcke innan semestern, inget nytt i frågan har framkommit till denna vecka. Vi är nu i ”semestertider” vilket innebär att schaktning, plöjning mm går ner i intensitet. Mindre arbeten i området runt Torkelsbo samt Väster-Ekeby pågår.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Installationer och fiberblåsningar till fastigheter i Gryttby pågår. Fiberblåsning av stomnätet från Umberga och väster ut mot E4 har påbörjats.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i Etapp 1 och 2a samt delar av etapp 2b (från Gyllerboda-Heden-Staf-Mälbo-Jordansbo-Umberga-Karbylund). För fastigheter i etapperna 3 och 5 kommer slang fördelas under vecka 25 om det inte redan är utfört. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 44 (37) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen. Totalt är det schaktat 41km (39,2km). Inom parantes avser sträcka i föregående rapportering. Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokning av installationer i fastigheter där det är praktiskt möjligt är fortskrider. För&amp;amp;amp;amp;nbsp;hela etapp 1 (1a+1b) är det 50st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(50) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Fiberblåsning och skarvning av stomnätet mot Gryttby är nu avslutat. Bokning av kunder för anslutning i fastighet dom närmaste 2 veckorna pågår.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på egen tomt ska vara utfört och klarmeddelat till kommande vecka, sista dag är 12-juni!&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning runt Torkelsbo är klar till största delen. Schakt runt ”Södra missonkyrkan” (kapellet vid bron över E4) samt fastigheten Torkelsbo 130 slutförs under nästa vecka.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det 23st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(22) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; .Fiberblåsning till kunder söder om Gryttby ner mot Alberga pågår samt att kundinstallationer planeras påbörjas till kommande vecka.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12 utom Torkelsbo, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 30st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(30) fastigheter av 53 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Fiberblåsning pågår även från Umberga och västerut till Västerbo-E4 påfarten.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Arbetet med KML fortsätter vilket berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;För delen Karby/Allerbäcke,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Plöjning med start i Husby och sedan vidare genom Väster-Ekeby är klar. Återstår en del schaktning vid ån som kommer utföras kommande vecka. Samförläggning utförs tillsammans med separat belysningsprojekt för delen Väster-Ekeby.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 15st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(6) fastigheter av 38 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Projektbesök är bokade och besöken börjar i nästa vecka. Återstår några att boka in vilket utförs under nästa vecka.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt&amp;amp;amp;amp;nbsp;genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Plöjning och Schaktning är i huvudsak klar på sträckan Åbyggeby – Öster-Ekeby. Återstår en del schaktarbeten längs med landsvägen som påbörjas på måndag och kommer pågå i ca 2 veckor. Projekteringsbesök utförda exklusive 1 kund.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v27 i noterade Etapper nedan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6 och Etapp 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-08-28 etapp6 och 2017-09-11 etapp7, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; För delen i Hamra – Hovgårdsberg – Vendels kyrka samförläggs med kommunens VA-projekt. Alla angivna datum för etappen är tillsvidare preliminära.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 26
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt!&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Länsstyrelsen har lovat återkoppla i fornminnesfrågan runt Karby-Allerbäcke innan semestern, osäkert vilket tidpunkt som avses med ”före semestern”!&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Vi går nu mot ”semestertider” vilket innebär att schaktning, plöjning mm går på ”halvfart”. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Installationer och fiberblåsningar i Gryttby pågår. Skarvning av stomnätet pågår i Gryttby-Alberga och beräknas klart denna vecka.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i Etapp 1 och 2a samt delar av etapp 2b (från Gyllerboda-Heden-Staf-Mälbo-Jordansbo-Umberga-Karbylund). För fastigheter i etapperna 3 och 5 kommer slang fördelas under vecka 25 om det inte redan är utfört. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Totalt är det 37 (34) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det schaktat 39,2km (37km). Inom parantes avser sträcka i föregående rapportering. Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokning av installationer i fastigheter där det är praktiskt möjligt är fortskrider. För&amp;amp;amp;amp;nbsp;hela etapp 1 (1a+1b) är det 50st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(49) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Fiberblåsning och skarvning av stomnätet mot Gryttby är nu avslutat. Bokning av kunder för anslutning i fastighet dom närmaste 2 veckorna pågår.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på egen tomt ska vara utfört och klarmeddelat till kommande vecka, sista dag är 12-juni!&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det 22st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(20) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Fiberblåsning till kunder söder om Gryttby ner mot Alberga pågår samt att kundinstallationer planeras påbörjas till kommande vecka.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12 utom Torkelsbo, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 30st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(22) fastigheter av 53 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Fiberblåsning pågår även från Umberga och västerut till Västerbo-E4 påfarten.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Arbetet med KML fortsätter vilket berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktning startar till kommande vecka, v25 med start i Husby och sedan vidare genom Väster-Ekeby. Samförläggning utförs tillsammans med separat belysningsprojekt för delen Väster-Ekeby.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 6st&amp;amp;amp;amp;nbsp;(0) fastigheter av 38 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Projekteringsbesök är utförda förutom 1 adress. Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokning av projektbesök påbörjas i nästa vecka.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt&amp;amp;amp;amp;nbsp;genomfört senast 2017-07-17, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktning är i huvudsak klar på sträckan Åbyggeby – Öster-Ekeby. Projekteringsbesök utförda exklusive 1 kund.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v20 i noterade Etapper nedan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6 och 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-08-28 etapp6 och 2017-09-11 etapp7, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; För delen i Hamra – Hovgårdsberg – Vendels kyrka samförläggs med kommunens VA-projekt. Alla angivna datum för etappen är tillsvidare preliminära.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 24
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Plöjningarna pågår för fullt nerifrån Åbyggeby upp mot Öster-Ekeby. Installationer och fiberblåsningar i Gryttby pågår. Grävningar i Torkelsbo o schaktarbeten är nu påbörjade.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i Etapp 1 och 2a samt delar av etapp 2b (från Gyllerboda-Heden-Staf-Mälbo-Jordansbo-Umberga-Karbylund). För fastigheter i etapperna 3 och 5 kommer slang fördelas under vecka 25 om det inte redan är utfört. Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Totalt är det 34 (26) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Totalt är det schaktat 37km (34,5km). Inom parantes avser sträcka i föregående rapportering. Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.Bokning av installationer i fastigheter där det är praktiskt möjligt är fortskrider. För hela etapp 1 (1a+1b) är det 49st (48) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Fiberblåsning och skarvning av stomnätet mot Gryttby är nu avslutat. Bokning av kunder för anslutning i fastighet dom närmaste 2 veckorna pågår.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på egen tomt ska vara utfört och klarmeddelat till kommande vecka, sista dag är 12-juni!&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det 20st (18) fastigheter av 34 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Skarvning av stomnätet på sträckan Gryttby-Alberga pågår och fortsätter i nästa vecka. Schaktning påbörjat i Torkelsbo.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12 utom Torkelsbo, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 22st (20) fastigheter av 53 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktningen avslutas vid Karbylund, återstår några få schakt att färdigställa till kommande vecka. Schaktning slutförs mot väg 709 i Karby när Länsstyrelsen givit tillstånd. Projekteringsbesök är genomförda med undantag för 1 adress. Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Arbetet med KML fortsätter vilket berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktning startar till kommande vecka, v25 med start i Husby och sedan vidare genom Väster-Ekeby. Samförläggning utförs tillsammans med separat belysningsprojekt för delen Väster-Ekeby. Projekteringsbesök är utförda förutom 1 adress. Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Returnering av Markägarupplåtelseavtal pågår.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-17, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktning pågår på sträckan Åbyggeby – Öster-Ekeby. Projekteringsbesök utförda. Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v20 i noterade Etapper nedan.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Etapp6 och 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-08-28 etapp6 och 2017-09-11 etapp7, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; För delen i Hamra – Hovgårdsberg – Vendels kyrka samförläggs med kommunens VA-projekt. Alla angivna datum för etappen är tillsvidare preliminära.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 23
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Uppdatering V 23&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;UNT var på besök och en artikel publicerades i UNT 2-juni, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://unt.se/nyheter/tierp/15-veckor-utan-besked-om-fiber-4668419.aspx”&amp;amp;amp;gt;http://unt.se/nyheter/tierp/15-veckor-utan-besked-om-fiber-4668419.aspx&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Intensivt arbete pågår fortsatt med att få erforderliga tillstånd av Länsstyrelsen gällande Karby-Allerbäcke. I veckan påbörjades schaktningsarbetet i Etapp 5.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i Etapp 1 och 2a samt delar av etapp 2b (från Gyllerboda-Heden-Staf-Mälbo-Jordansbo-Umberga-Karbylund). Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Totalt 6 grävmaskiner där det är 2st plöjer.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 26 (26) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.Totalt är det schaktat 34,5km (31,0km). Inom parantes avser sträcka i föregående rapportering.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokning av installationer i fastigheter där det är praktiskt möjligt är fortskrider. För hela etapp 1 (1a+1b) är det 48st (45) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Fiberblåsning och skarvning av stomnätet mot Gryttby är nu avslutat. Bokning av kunder för anslutning i fastighet dom närmaste 2 veckorna pågår.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Observera att grävning på egen tomt ska vara utfört och klarmeddelat till kommande vecka, sista dag är 12-juni!&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det 18st (15) fastigheter av 34 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Skarvning av stomnätet på sträckan Gryttby-Alberga pågår och fortsätter i nästa vecka. Schaktning kvarstår i Torkelsbo och inget nytt om när arbetet kan påbörjas.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 20st (6) fastigheter av 52 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktningen avslutas vid Karbylund, återstår några få schakt att färdigställa till kommande vecka. Schaktning slutförs mot väg 709 i Karby när Länsstyrelsen givit tillstånd. Merparten av bokningar och projekteringsbesök är genomförda eller inplanerade även för delen Karby/Allerbäcke. Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Arbetet med KML fortsätter vilket berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. &amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tror att schaktning pågår även i denna etapp, återkommer med mer info vid nästa publicering. Samförläggning utförs tillsammans med separat belysningsprojekt för delen Väster-Ekeby. Bokningar av projekteringsbesök påbörjas och fortsätter v24. Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Markägarupplåtelseavtal är utskickade och returnering pågår.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-17, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktning pågår på sträckan Åbyggeby – Öster-Ekeby. Bokningar av projekteringsbesök fortsätter v24. Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. &amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v20 i noterade Etapper nedan.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Etapp6 och 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-08-28 etapp6 och 2017-09-11 etapp7, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; För delen i Hamra – Hovgårdsberg – Vendels kyrka samförläggs med kommunens VA-projekt. Alla angivna datum för etappen är tillsvidare preliminära.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 21
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fortsatt väntar projektet på utlåtande från Länsstyrelsen gällande Karby-Allerbäcke. Det får nu till följd att tidplanen ändras. I huvudsak är det Etapp2b som stannar vid Karbylund och etapp 3 och 5 som berörs, tidigareläggs. Uppdaterad tidplan finns på hemsidan. Uppdaterade datum för när grävning på egen tomt senast ska vara slutförd. Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i Etapp 1 och 2a samt delar av etapp 2b (från Gyllerboda-Heden-Staf-Mälbo-Jordansbo-Umberga-Karbylund). Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt 6 grävmaskiner där det är 2st plöjer.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Totalt är det 26 (26) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Totalt är det schaktat 31km (kort arbetsvecka) (29,0km). Inom parantes avser sträcka i föregående rapportering.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Blåsning av fiber och bokning av installationer i fastigheter där det är praktiskt möjligt fortsätter under v21. För hela etapp 1 (1a+1b) är det 45st (44) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Fiberblåsning och skarvning av nätet mot Gryttby avslutas. Bokningar för anslutning i fastighet påbörjas.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det 15st (10) fastigheter av 34 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Blåsning av fiber avslutas från Gryttby till Alberga och skarvning av stomnätet påbörjas. Schaktning kvarstår i Torkelsbo och vi får återkomma om när det planeras att utföras.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 6st (5) fastigheter av 52 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktningen slutförs kommande vecka Gyllerboda-Täbo. Schaktningen avslutas vid Karbylund samt schaktning till Långruddu. Merparten av bokningar och projekteringsbesök är genomförda undantaget Karby/Allerbäcke. Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Arbetet med KML fortsätter vilket berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan. Ytterligare besök kommer bokas så fort Länsstyrelsen gett godkännande i Karby/Allerbäcke &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. &amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Markägarupplåtelseavtal har skickats ut och returnering avslutas. Alla tillstånd är nu klara. Samförläggning utförs tillsammans med separat belysningsprojekt för delen Väster-Ekeby. Schaktning för stomnätet påbörjas under v21. Bokningar av projekteringsbesök påbörjas alt fortsätter v21. Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Markägarupplåtelseavtal har skickats ut och returnering avslutas. Alla tillstånd är klara. Schaktning för stomnätet påbörjas under v21 och troligen med start i Åbyggeby. Bokningar av projekteringsbesök påbörjas alt fortsätter v21. Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. &amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v20 i noterade Etapper nedan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Markägarupplåtelseavtal kommer preliminärt skickas under v18-19. Länsstyrelsen har godkänt den del som omfattar strand- och utsiktsskyddat område. Återstår tillstånd för KML. Pga att tillståndet för KML dröjer kommer Etappen senareläggas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-17, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6 och 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-08-28 etapp6 och 2017-09-11 etapp7, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; För delen i Hamra – Hovgårdsberg – Vendels kyrka samförläggs med kommunens VA-projekt. Alla angivna datum för etappen är tillsvidare preliminära.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 20
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Uppdatering V 20&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Även denna vecka har varit intensiv. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Projekteringsbesöken har inte riktigt följt tidplanen och man jobbar på för att hinna ikapp tidplanen. Vår förhoppning är att kunna presentera uppdaterade datum inom kort när schaktning på egen tomt önskas senast vara genomförd. Tillsvidare är det bra om man har möjlighet att gräva på egen tomt så snart det är praktiskt möjligt och efter projekteringsbesök.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt 6 grävmaskiner där det är 2st plöjer.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Totalt är det 26 (25) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Totalt är det schaktat 29km (25,5km). Inom parantes avser sträcka i föregående rapportering.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Blåsning av fiber och bokning av installationer i fastigheter där det är praktiskt möjligt fortsätter under v20. För hela etapp 1 (1a+1b) är det 44st (44) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation. Antalet möjliga fastigheter att ansluta har reducerats pga det är flerfamiljshus som felaktigt räknats som enfamiljshus.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Fiberblåsning och skarvning av nätet fortsätter planenligt under v20.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det 10st (7) fastigheter av 34 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Blåsning av fiber kommer utföras från Gryttby till Alberga kommande vecka 21. Fiberblåsning kommer också genomföras till fastigheter som utfört grävning på egen tomt. Schaktning kvarstår i Torkelsbo och vi får återkomma om när det planeras att utföras.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-0?-??, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det är 5st (0) fastigheter av 52 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktningen slutförs kommande vecka Gyllerboda och Täbo. Schaktningen fortsätter från Umberga mot Karby under v21. Bokningar av projekteringsbesök fortsätter v21 för planering av schaktning/grävning på egen tomt. Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Arbetet med KML fortsätter vilket berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan. Ytterligare besök kommer bokas så fort Länsstyrelsen gett godkännande i Karby/Allerbäcke . VFF bearbetar frågan med berörd myndighet avseende senaste status minst 1ggr/vecka. LS har nu återkommit och begärt kompletterande uppgifter från projektet som håller på att samlas in som bla berör området runt kyrkan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-0?-??, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. &amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v19 i noterade Etapper nedan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Markägarupplåtelseavtal har skickats ut och returnering pågår. Väntar fortsatt på att alla tillstånd ska bli klara. Samförläggning utförs tillsammans med separat belysningsprojekt för delen Väster-Ekeby.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;För delen i Hamra – Hovgårdsberg – Vendels kyrka samförläggs med kommunens VA-projekt.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-0?-??, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Markägarupplåtelseavtal kommer preliminärt skickas under v18-19. Länsstyrelsen har godkänt den del som omfattar strand- och utsiktsskyddat område. Återstår tillstånd för KML. Pga att tillståndet för KML dröjer kommer Etappen senareläggas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-0?-??, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Planeringsarbetet av etappen pågår för att påbörja schaktning inom kort. Samtliga tillstånd är klara så som Miljö, KML och TRV. Planen är att utföra schaktning före etapp4.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-0?-??, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6 och 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-0?-??, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 19
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Uppdatering V 19&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Efter en mycket intensiv vecka går projektet framåt i högt tempo. Projekteringsbesöken har inte riktigt följt tidplanen i etapperna 2a och 2b vilket &amp;amp;amp;amp;nbsp;medför att datum för när det ska vara färdiggrävt på egen tomt kommer att senareläggas. Återkommer med uppdaterade datum nästa vecka.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Nuvarande tidplaner för etapp 4 och 5 kommer revideras övriga etapper påverkas inte för tillfället, se mer info under respektive&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt 7 grävmaskiner där det är 2st plöjer.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Totalt är det 25 (16) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Totalt är det schaktat 25,5km (19,3km). Inom parantes avser sträcka i föregående rapportering.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Blåsning av fiber och bokning av installationer i fastigheter där det är praktiskt möjligt fortsätter under v20. För hela etapp 1 (1a+1b) är det 44st (43) fastigheter av 58 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Fiberblåsning och skarvning av nätet fortsätter planenligt under v20.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det 7st (7) fastigheter av 34 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktning för Etappen färdigställs v20 om det inte redan är klart. Eventuellt kvarstår några meter söder om Hübinette. Fastighetsägare ska fått projekteringsbesök med undantag för 5st. Schaktning kvarstår i Torkelsbo och vi får återkomma om när det planeras att utföras.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-0?-??, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktningen slutförs kommande vecka Fallsboda, Gyllerboda och Täbo. Schaktningen fortsätter från Listebo/Sandbo mot Karby via Umberga under v20. Bokningar av projekteringsbesök fortsätter v20 för planering av schaktning/grävning på egen tomt. Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Arbetet med KML fortsätter vilket berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan. VFF bearbetar frågan med berörd myndighet avseende senaste status mins 1ggr/vecka. Enligt senaste info har LS påbörja ärendet och haft några möten under vecka 19. Tyvärr har vi inte kunnat få resultatet från dessa möten till denna publicering.&amp;amp;amp;amp;nbsp;Markägaravtal är utsända till berörda och merparten av avtalen har returnerats.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-0?-??, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. &amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v19 i noterade Etapper nedan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Markägarupplåtelseavtal har skickats ut och returnering pågår. Väntar fortsatt på att alla tillstånd ska bli klara. Samförläggning utförs tillsammans med separat belysningsprojekt för delen Väster-Ekeby.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;För delen i Hamra – Hovgårdsberg – Vendels kyrka samförläggs med kommunens VA-projekt.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-0?-??, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Markägarupplåtelseavtal kommer preliminärt skickas under v18-19. Länsstyrelsen har godkänt den del som omfattar strand- och utsiktsskyddat område. Återstår tillstånd för KML. Pga att tillståndet för KML dröjer kommer Etappen senareläggas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-0?-??, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Samtliga tillstånd är klara så som Miljö, KML och TRV. Etappen kommer tidigareläggas och under v20 planeras att sända ut markägaravtalen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-0?-??, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6 och 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-0?-??, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 18
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att fastighetsägare har genomfört schaktning på egen tomt enligt angivna datum i respektive Etapp&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Utförs inte grävning på egen tomt enligt angivna datum kommer det leda till att installation i fastigheten försenas väsentligt.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt 7 grävmaskiner där det är 2st plöjer. Nuvarande tidplaner för respektive etapp ligger fast tillsvidare.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Totalt är det 16 (16) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Totalt är det schaktat 19,3km (17,5km). Inom parantes avser sträcka i föregående rapportering. Schaktningen v17 har gått lite långsammare pga omlokaliseringen till Etapp 2b av maskiner och utrustning.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Blåsning av fiber och bokning av installationer i fastigheter där det är praktiskt möjligt fortsätter under v18. För hela etapp 1 (1a+1b) är det 43st (38) fastigheter av 58 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tack alla fastighetsägare som hörsammat och skyndsamt utfört grävning på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Fiberblåsning och skarvning av nätet fortsätter planenligt under v18. Fiberblåsning och skarvning till respektive fastighet är nästa arbetsmoment. &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;. &amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till&amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Det 7st (?) fastigheter av 34 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktning för Etappen färdigställs v18 på delen mellan Gryttby söder om Hübinette och Gryttby Torg. Fastighetsägare ska fått projekteringsbesök med undantag för 5st. Sannolikt kommer även schaktningar utföras i Torkelsbo.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-05-15, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Etappen påbörjades och schaktningen fortsätter under kommande vecka. Bokningar av projekteringsbesök startar kommande vecka för planering av schaktning/grävning på egen tomt. Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Arbetet med KML fortsätter vilket berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan. VFF bearbetar frågan med berörd myndighet avseende senaste status mins 1ggr/vecka. Enligt senaste info ska LS påbörja ärendet till kommande vecka, v18. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Markägaravtal är utsända till berörda och merparten av avtalen har returnerats.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-05-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v17 i noterade Etapper nedan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Markägarupplåtelseavtal har skickats ut och returnering pågår. Länsstyrelsen har påbörjat handläggningen som omfattar strand- och utsiktsskyddat område för delen Öster-Ekeby mot Åkra, Etapp4. LS har begärt kompletterande uppgifter från schaktningsplaneringen. Insamlade kompletterande uppgifter skickades till LS v16.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-05-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Markägarupplåtelseavtal kommer preliminärt skickas under v18-19. Länsstyrelsen har påbörjat handläggningen som omfattar strand- och utsiktsskyddat område. LS har begärt kompletterande uppgifter från schaktningsplaneringen. Insamlade kompletterande uppgifter skickades v16 till LS.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Några tillstånd är klara så som Miljö &amp;amp;amp;amp;amp; KML medans TRV återstår.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6 och 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 17
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Uppdatering V 17&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Viktigt att fastighetsägare har genomfört schaktning på egen tomt enligt angivna datum i respektive Etapp. Utförs inte grävning på egen tomt enligt angivna datum kommer det leda till att installation i fastigheten försenas väsentligt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Kommande vecka påbörjas schaktning i Etapp 2b, mer info under Etappen!&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Totalt 6 grävlag där det är 2st plöjer. Projektet schaktar ca 1km per dag i snitt. Nuvarande tidplaner för respektive etapp ligger fast tillsvidare.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 16 (13) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Totalt är det schaktat 17,5km (10,4km). Inom parantes avser sträcka i föregående rapportering.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Blåsning av fiber och bokning av installationer i fastigheter där det är praktiskt möjligt fortsätter under v17. För hela etapp 1 (1a+1b) är det 38st (37) fastigheter av 58 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATOiw9IE8f3mvmbPRkoZASRs_l6wZLeYrMSl4Iuv9wTmOBSO1QQOLn_DG9hTCYWOR8iD01B9ku6DUL_5sYSR7Nju7Yo3P17mSuLjPH0NL_3nDjV3xkEhPrWbW5aq9Hvrtn38bvwawFcOjOTg&amp;amp;amp;amp;amp;enc=AZPonNqk6gILcl8TfjkYoQ7mO5999sf4FAWB-R1J43LzsFHBeolSl-HzDKoBBAXxDqERyu0Eg-MlwI7cazsj6sni-pj0-Yp9aBPGTN5VQ1zmryt5WXKKHKIwdi4PooCPIP5xNW6I6ECiIPBwWAnZ6sAhWNY_BGyp1UzxVIvtHgOb-rJUX4AoKmMF5HPUTxfj-iBEcAwi77YUmhMIoV8QzHZY&amp;amp;amp;amp;amp;s=1″ target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Fiberblåsning och skarvning av nätet utförs under v17. Fiberblåsning och skarvning till respektive fastighet är nästa arbetsmoment. Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas. Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf” target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktning för Etappen blir klar på delen mellan Norra Gryttby till Torkelsbo. Fastighetsägare ska fått projekteringsbesök med undantag för 5st. Sannolikt kommer även schaktningar utföras i Torkelsbo.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-05-15, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf” target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Etappen påbörjas vecka 17 med start i norra delen av etappen, Snåret-Gyllerboda-Västerbo området. Fastighetsägare kommer besökas kommande vecka/or av Fiberbyrån för planering av schaktningen på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Arbetet med KML fortsätter vilket berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan. Markägaravtal är utsända till berörda och merparten av avtalen har returnerats.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-05-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v16 i noterade Etapper nedan.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Markägarupplåtelseavtal kommer preliminärt skickas under v16. Länsstyrelsen har påbörjat handläggningen som omfattar strand- och utsiktsskyddat område för delen Öster-Ekeby mot Åkra, Etapp4. LS har begärt kompletterande uppgifter från schaktningsplaneringen. Insamlade kompletterande uppgifter skickas till LS v16.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-05-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Markägarupplåtelseavtal kommer preliminärt skickas under v17-18. Länsstyrelsen har påbörjat handläggningen som omfattar strand- och utsiktsskyddat område. LS har begärt kompletterande uppgifter från schaktningsplaneringen. Insamlade kompletterande uppgifter skickas v16 till LS.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Några tillstånd är klara så som Miljö &amp;amp;amp;amp;amp; KML medans TRV återstår.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6 och 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 16
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Status i de olika etapperna&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 16 (13) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Installationer planeras v16. Inom parantes avser antalet i förra rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktning har körs nu för fullt och sträckan i Etapp2a från Alberga fram till Älby är klar. Eventuellt utökas projektet med 2 grävlag till under v16, totalt 5 grävlag. Nuvarande tidplaner för respektive etapp ligger fast tillsvidare. Viktigt att fastighetsägare har genomfört schaktning på egen tomt enligt angivna datum nedan i respektive Etapp.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; De grävningar som beställts av fiberbyrån i Etapp 1 är utförda exklusive en (1).&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Blåsning av fiber och bokning av installationer i fastigheter där det är praktiskt möjligt fortsätter under v16. För hela etapp 1 (1a+1b) är det 37st (34) fastigheter av 58 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATMAJ603U4J4isBpy3UgQDI_XSgsgALTcImdldRMiQkS0KqUbN_7ug8YN_4YRdc8o-ere_VcRys_3Aymuab0HmA2EuXnTRaLwz52g4CGmoDx6oFgRQ-3K9zcsztgHP3_GNvNiaeFkdQt609mbFU&amp;amp;amp;amp;amp;enc=AZOdiKI-RjlQhEXPtAicWzIo-4pl_lscOldXzgKNgtK6JgtSeahDspmhf90OiTYZ1QIuzYTyeUK9-q9l7zxccv2XD4Qb_g1FS4d5ryzBhdDUO_UC8wdZPvnoTzWPyTvVjBo4sPIOLh3OOJjY8yHzE9QPosh_1o56nmC90hTCGQdJL3BKMg5FvlF_G1vX77ijaYGh6rJbP3EoUXClbSYW9oLJ&amp;amp;amp;amp;amp;s=1″ target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktningsarbeten slutförs under v16, Gryttby och Bolmyra. Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf” target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Markägaravtalen har nu inkommit för etappen med undatag för en (1). Fastighetsägare ska fått projekteringsbesök med undantag för 5st. Projektet har fått tillstånd av TRV. Kommande vecka fortsätter schaktning från Älby till Gryttby. Troligen kommer även schaktningar utföras i Torkelsbo.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-05-15, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf” target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Ingen ny info v16.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Arbetet med KML fortsätter vilket berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan. Om och hur den preliminära tidplanen kommer att påverkas får vi återkomma om. Fortsatt känner vi inte till om det överhuvudtaget är aktuellt med någon ändring av den preliminära tidplanen. Markägaravtal är utsända till berörda och en del av avtalen har returnerats. Denna etapps schaktningsarbete kan komma påbörjas med start i Västerbo-Gyllerboda-Snåret området beroende på omständigheterna i Karby. Mer info kommer publiceras så fort projektet fått tillgång till ny information.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-05-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v15 i noterade Etapper nedan.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Markägarupplåtelseavtal kommer preliminärt skickas under v16. Länsstyrelsen har påbörjat handläggningen som omfattar strand- och utsiktsskyddat område för delen Öster-Ekeby mot Åkra, Etapp4. LS har begärt kompletterande uppgifter från schaktningsplaneringen. Insamlade kompletterande uppgifter skickas till LS v16.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-05-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Markägarupplåtelseavtal kommer preliminärt skickas under v17-18. Länsstyrelsen har påbörjat handläggningen som omfattar strand- och utsiktsskyddat område. LS har begärt kompletterande uppgifter från schaktningsplaneringen. Insamlade kompletterande uppgifter skickas v16 till LS.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Några tillstånd är klara så som Miljö &amp;amp;amp;amp;amp; KML medans TRV återstår.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6 och 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 15
<p>&amp;amp;amp;lt;h5 class=”et_pb_toggle_title”&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 16 (13) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inga installationer planerade v15 så därav ingen rörelse i siffran. Inom parantes avser antalet i förra rapporteringen. Schaktning har kommit igång i Alberga med 2 grävlag som plöjer och gräver och 1 grävlag som fortsätter i Gryttby-Bolmyra. De grävningar som beställts av fiberbyrån i Etapp 1 är utförda exklusive en (1).&amp;amp;amp;lt;/h5&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”et_pb_toggle_content clearfix”&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”et_pb_text et_pb_bg_layout_light et_pb_text_align_left”&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokning av installationer i fastigheter där det är praktiskt möjligt fortsätter under v16. För hela etapp 1 (1a+1b) är det 34st (24) fastigheter av 58 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-04-10 och där det är praktiskt möjligt. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;amp;h=ATM8agw_opHcRaCv_7-LQ6I8RYuRnzWITtc9yccRjaq2TLqTa9hfks1kxmOnBtzM_Fu5JrxBQ5hPh_cFkzysbOryiew02wtAOEAnvqWkWaKH4jrZtjpwoQV0XHoNbwfw0ao&amp;amp;amp;amp;amp;enc=AZMqnxp-QLf2M63LewRTHFRAt6Urc2D42Am-DNz1K5qGxbI-8EG3L3J9WSYw-3VUoIVs0ScrFbEHQ_twEhXIxrW1T7j7c0JqO6KKv3dRjF94kEMy87sr19RGWHguZuYSDecyu5OkZcfEbSsdJUN6-nAzZDzV-WTgy5svi2xNppYJsNMnifXuK5oTsbFl9uPFzTrx6HIOqx53NgySVmNvcmvJ&amp;amp;amp;amp;amp;s=1″ target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktningsarbeten har kommit igång igen och fortsätter under v15, Gryttby och Bolmyra. Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-04-10 och där det är praktiskt möjligt.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Markägaravtalen har nu inkommit för etappen med undatag för en (1). Fastighetsägare kan förvänta sig ett projekteringsbesök kommande vecka/or om det inte redan skett. Projektet väntar på tillstånd från Trafikverket på delar av sträckan vilket medför att Etappen byggs med start i Alberga v15.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt preliminärt ska vara genomfört senast 2017-05-15, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Ingen ny info v15.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Arbetet med KML fortsätter vilket berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan. Om och hur den preliminära tidplanen kommer att påverkas får vi återkomma om. Fortsatt känner vi inte till om det överhuvudtaget är aktuellt med någon ändring av den preliminära tidplanen. Markägaravtal är utsända till berörda och en del av avtalen har returnerats. Denna etapps schaktningsarbete kan komma påbörjas med start i Västerbo-Gyllerboda-Snåret området beroende på omständigheterna i Karby. Mer info kommer publiceras så fort projektet fått tillgång till ny information.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-05-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v15 i noterade Etapper nedan.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Länsstyrelsen har påbörjat handläggningen som omfattar strand- och utsiktsskyddat område för delen Öster-Ekeby mot Åkra, Etapp4. LS har begärt kompletterande uppgifter från schaktningsplaneringen. Insamlande av kompletterande uppgifter påbörjas i nästa vecka.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-05-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Länsstyrelsen har påbörjat handläggningen som omfattar strand- och utsiktsskyddat område. LS har begärt kompletterande uppgifter från schaktningsplaneringen. Insamlande av kompletterande uppgifter påbörjas i nästa vecka.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-06-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Några tillstånd är klara så som Miljö &amp;amp;amp;amp;amp; KML medans TRV återstår.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-07-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6 och 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 14
<p>&amp;amp;amp;lt;div class=”et_pb_text et_pb_bg_layout_light et_pb_text_align_left”&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 16 (13) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inga installationer planerade v15. Inom parantes avser antalet i förra rapporteringen. Schaktning kommer från v15 ske i flera Etapper samtidigt då projektet utökas med 2 grävlag till.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokning av installationer i fastigheter där det är praktiskt möjligt fortsätter under v15. För hela etapp 1 (1a+1b) är det 34st (24) fastigheter av 58 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation. V14 är kommer 5 inbokade installationer i fastigheter genomföras.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-04-10 och där det är praktiskt möjligt. Klarmeddelande skickas till &amp;amp;amp;lt;a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”&amp;amp;amp;gt;elteluppsala@gmail.com&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;. Information grävning på egen tomt, &amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”&amp;amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktningsarbeten har kommit igång igen och fortsätter under v15, Gryttby och Bolmyra.&amp;amp;amp;amp;nbsp;Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-04-10 och där det är praktiskt möjligt.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Merparten av markägaravtalen har nu inkommit för etappen. Alternativa schacktingsvägar finns för att kunna påbörja schaktning och projekteringsbesök under v15 i Alberga. Fastighetsägare bör därmed kunna förvänta sig ett projekteringsbesök kommande vecka/or. Projektet väntar på tillstånd från Trafikverket på delar av sträckan vilket medför att Etappen byggs med start i Alberga v15.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt preliminärt ska vara genomfört senast 2017-05-15, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Arbetet med KML fortsätter vilket berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan. Om och hur den preliminära tidplanen kommer att påverkas får vi återkomma om. Fortsatt känner vi inte till om det överhuvudtaget är aktuellt med någon ändring av den preliminära tidplanen.&amp;amp;amp;amp;nbsp; Markägaravtal är utsända till berörda och en del av avtalen har returnerats. Denna etapps schaktningsarbete kan komma påbörjas med start i Västerbo-Gyllerboda-Snåret området beroende på omständigheterna i Karby. Mer info kommer publiceras så fort projektet fått tillgång till ny information.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-05-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v15 i noterade Etapper nedan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Länsstyrelsen har påbörjat handläggningen som omfattar strand- och utsiktsskyddat område för delen Öster-Ekeby mot Åkra, Etapp4&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-05-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Länsstyrelsen har påbörjat handläggningen som omfattar strand- och utsiktsskyddat område&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-06-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Några tillstånd är klara så som Miljö &amp;amp;amp;amp;amp; KML medans TRV återstår.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-07-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6 och 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 13
<p>&amp;amp;amp;lt;div class=”et_pb_text et_pb_bg_layout_light et_pb_text_align_left”&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Totalt är det 13 (10) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i förra rapporteringen.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokning av installationer i fastigheter där det är praktiskt möjligt fortsätter under v14. För hela etapp 1 (1a+1b) är det 24st fastigheter av 58 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation. V14 är kommer 5 inbokade installationer i fastigheter genomföras.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Projektet påminner om att grävning på egen tomt preliminärt ska vara genomfört senast 2017-04-10 och där det är praktiskt möjligt.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktningsarbeten planeras återupptas på måndag, Gryttby och BolmyraJ. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Projektet påminner om att grävning på egen tomt preliminärt ska vara genomfört senast 2017-04-10 och där det är praktiskt möjligt.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Merparten av markägaravtalen har nu inkommit för etappen. Alternativa schacktingsvägar finns för att kunna påbörja schaktning och projekteringsbesök under v14 i Alberga. Fastighetsägare bör därmed kunna förvänta sig ett projekteringsbesök kommande vecka/or. Projektet väntar på tillstånd från Trafikverket på delar av sträckan vilket medför att Etappen byggs med start i Alberga.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Projektet påminner om att grävning på egen tomt preliminärt ska vara genomfört senast 2017-05-15, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Arbetet med KML fortsätter vilket berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan. Om och hur den preliminära tidplanen kommer att påverkas får vi återkomma om. Fortsatt känner vi inte till om det överhuvudtaget är aktuellt med någon ändring av den preliminära tidplanen.&amp;amp;amp;amp;nbsp; Markägaravtal är utsända till berörda och en del av avtalen har returnerats. Denna etapps schaktningsarbete kan komma påbörjas med start i Västerbo-Gyllerboda-Snåret området beroende på omständigheterna i Karby. Mer info kommer publiceras så fort projektet fått tillgång till ny information.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Projektet påminner om att grävning på egen tomt preliminärt ska vara genomfört senast 2017-05-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v12 i noterade Etapper nedan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Länsstyrelsen har påbörjat handläggningen som omfattar strand- och utsiktsskyddat område för delen Öster-Ekeby mot Åkra, Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Projektet påminner om att grävning på egen tomt preliminärt ska vara genomfört senast 2017-05-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Länsstyrelsen har påbörjat handläggningen som omfattar strand- och utsiktsskyddat område&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Projektet påminner om att grävning på egen tomt preliminärt ska vara genomfört senast 2017-06-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Några tillstånd är klara så som Miljö &amp;amp;amp;amp;amp; KML medans TRV återstår.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Projektet påminner om att grävning på egen tomt preliminärt ska vara genomfört senast 2017-07-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Etapp6 och 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Projektet påminner om att grävning på egen tomt preliminärt ska vara genomfört senast 2017-08-30, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 12
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Bokning av installationer i fastigheter där det är praktiskt möjligt fortsätter under v12. Fram till idag har man fortsatt med blåsning och kopplingar i skåp för 6 adresser till. Installationsbesök kommer bokas kommande vecka.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Fortsatt schaktningsarbete är tillsvidare inte möjligt då tjälen nu släpper vilket medför att bärigheten i mark är för låg. Därför kommer inget schaktarbete utföras kommande vecka,v12.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Merparten av markägaravtalen har inkommit, återstår någon enstaka markägare. När VFF fått in avtalen från kvarvarande markägare kommer projektbesöken påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Arbetet med KML fortsätter vilket berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan. Om och hur den preliminära tidplanen kommer att påverkas får vi återkomma om. Fortsatt känner vi inte till om det överhuvudtaget är aktuellt med någon ändring av den preliminära tidplanen.&amp;amp;amp;amp;nbsp; Markägaravtal är utsända till berörda och en del av avtalen har returnerats.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v9 i noterade Etapper nedan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Några tillstånd är klara så som Miljö &amp;amp;amp;amp;amp; KML medans TRV återstår.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6 och 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Preliminärt pris för grävning/schaktning på egen tomt som Fiberbyrån kan utföra. Det är svårt att ge ett exakt pris då priset påverkas av markförhållande, schaktets längd etc. Priset som anges här ger en indikation på vad det kan kosta vid en schaktlängd om 5-30m, ca 200kr/m inkl moms. ROT-avdrag enligt skatteverkets regler är möjligt vilket möjliggör en reducering av kostnaden med upp till 30%. &amp;amp;amp;lt;em&amp;amp;amp;gt;Kopiera in informationen även till frågor&amp;amp;amp;amp;amp;svar förutom att lägga den på första sidan.&amp;amp;amp;lt;/em&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Vi vill påminna om att efter projektbesöket är det viktigt att fastighetsägare utfört grävning på egen tomt inom angivet datum.. Då kommer slangen från egen tomt anslutas direkt till stomnätets slang. Arbetslagen kan jobba snabbare och slipper backa tillbaka för ansluta slangen vid ett senare tillfälle. Preliminära datum hittar du på hemsidan under menyn,&amp;amp;amp;lt;em&amp;amp;amp;gt; ”Tidsplan/Områdesansvariga”&amp;amp;amp;lt;/em&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 11
<p>&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”f10ug” data-offset-key=”c4ssh-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”c4ssh-0-0″&amp;amp;amp;gt;Samma status råder inför vecka 11.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”f10ug” data-offset-key=”f899b-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”f899b-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”f899b-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Vi återkommer i nästa vecka med ny uppdatering.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 10
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Samma läge som för V9 råder.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 9
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Under veckan har 9 kunder blivit driftsatta vilket innebär att 10 fastigheter i Vendel numera har tillgång till bredband via fiber. Bokning av installationer i fastigheter där det är praktiskt möjligt fortsätter under v10, återstår 5 möjliga fastigheter.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Fortsatt schaktningsarbete är tillsvidare inte möjligt då tjälen även i åkermark nått ett för stort djup. Därför kommer inget schaktarbete utföras kommande vecka,v10.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Merparten av markägaravtalen har inkommit under veckan. VFF kontaktperson fortsätter under v10 att kontakta de markägare som ännu inte inkommit med undertecknade avtal. När VFF fått in avtalen från berörda markägare kommer projektbesöken påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; UNT hade en artikel den gånga helgen vilken belyste de problem i Karby som är en del av de administrativa förberedelser som projektet jobbar med. Arbetet med KML fortsätter vilket berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan. Om och hur den preliminära tidplanen kommer att påverkas får vi återkomma om. I dagsläget känner vi inte till om det överhuvudtaget är aktuellt med någon ändring av den preliminära tidplanen.&amp;amp;amp;amp;nbsp; Preliminär vecka att skicka ut markägaravtal är inte bestämd.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v9 i noterade Etapper nedan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Några tillstånd är klara så som Miljö &amp;amp;amp;amp;amp; KML medans TRV återstår.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6 och 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Vendel 25/2-17
<p>&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”6tpuu” data-offset-key=”1oh12-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”1oh12-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”1oh12-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Detta arbetar vi med just nu i VFF styrelsen.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”6tpuu” data-offset-key=”3r7jp-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”3r7jp-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”3r7jp-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://www.unt.se/nyheter/tierp/fornlamningar-kan-forsena-fiberdragning-4558699.aspx” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;Här är en artikel från UNT 25/2-17.&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 8
<p>&amp;amp;amp;lt;div class=”et_pb_text et_pb_bg_layout_light et_pb_text_align_left”&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”bjhos-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”bjhos-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”bjhos-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Bokning av 9 installationer i fastigheter. 2 möjliga fastigheter återstår att boka.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”1rakp-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”28d2q-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”28d2q-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”28d2q-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”69p5l-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”69p5l-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”69p5l-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Fortsatt schaktningsarbete är tillsvidare inte möjligt då tjälen även i åkermark nått ett för stort djup. Därför kommer inget schaktarbete utföras kommande vecka,v9.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”e9svd-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”79j7q-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”79j7q-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”79j7q-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”dcm3f-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”dcm3f-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”dcm3f-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Returnerande av undertecknade avtal pågår. VFF kontaktperson fortsätter under v9 att kontakta de markägare som ännu inte inkommit med undertecknade avtal. När VFF fått in avtalen från berörda markägare kommer projektbesöken påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”4mo1c-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”707tm-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”707tm-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”707tm-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”j6o5-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”j6o5-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”j6o5-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v8. Administrativa förberedelser fortsätter inför start av etappen. I veckan som gått har arbetet med KML fortsatt viket berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan. Om och hur den preliminära tidplanen kommer att påverkas får vi återkomma om. I dagsläget känner vi inte till om det överhuvudtaget är aktuellt med någon ändring av den preliminära tidplanen. Preliminär vecka att skicka ut markägaravtal är inte bestämd.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”fe8fh-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”ds5j0-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”ds5j0-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”ds5j0-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;I väsentlighet likvärdig status som tidigare vecka, v8 i noterade Etapper nedan.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”er89b-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”er89b-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”er89b-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”c3jtt-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”c3jtt-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”c3jtt-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Administrativa förarbetet arbetet pågår.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”dac8h-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”dac8h-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”dac8h-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”7v64p-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”7v64p-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”7v64p-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Administrativa förarbetet arbetet pågår.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”fthup-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”fthup-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”fthup-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”170vi-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”170vi-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”170vi-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Administrativa förarbetet arbetet pågår. Några tillstånd är klara så som Miljö &amp;amp;amp;amp;amp; KML medans TRV återstår.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”21it8-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”21it8-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”21it8-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Etapp6 och 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”40i50-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”dcifv” data-offset-key=”2kpf5-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”2kpf5-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”2kpf5-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Mvh VFF&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 7
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Färdigställande av stomnätet är klart. Bokning av installationer i fastighet där fiber är inblåst kommer utföras under nästa vecka, v8.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Plöjning och grävning är genomförd fram till Lundsvedjan nära Bolmyra gård. Fortsatt schaktningsarbete är tillsvidare inte möjligt då tjälen även i åkermark nått ett för stort djup. Därför kommer inget schaktarbete utföras kommande vecka,v8.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Markägaravtal utskickade. Returnerande av undertecknade avtal pågår. VFF kontaktperson kommer kontakta de markägare som ännu inte inkommit med undertecknade avtal. När VFF fått in avtalen från berörda markägare kommer projektbesöken påbörjas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förberedelser pågår inför start av etappen. I veckan som gått har arbetet med KML fortsatt viket berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan. Om och hur den preliminära tidplanen kommer att påverkas får vi återkomma om. I dagsläget känner vi inte till om det överhuvudtaget är aktuellt med någon ändring av den preliminära tidplanen. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Preliminär vecka att skicka ut markägaravtal är inte bestämd.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förarbetet arbetet pågår. Några tillstånd är klara så som Miljö &amp;amp;amp;amp;amp; KML medans TRV återstår.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp6 och 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 6
<p>&amp;amp;amp;lt;div class=”et_pb_text et_pb_bg_layout_light et_pb_text_align_left”&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Skarvning av stomnätet pågår och fortsätter under v7. Kylan påverkar arbetet negativt vilket medför att skarvningen tar lite längre tid. Väderprognoserna visar på mer gynnsamma förhållande kommande vecka. Från tisdag utökas det till totalt 2 arbetslag för att skarva fiber. Bokning av installationer i fastighet där fiber är inblåst beräknas utföras under vecka 8-9 (förskjutet 1v pga kylan).&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Plöjning klar fram till Gryttby Det återstår en liten bit grävning längs med ”stora vägen” innan man är framme i Norra Gryttby. Nästa vecka är planen att påbörja plöjning av sträckan ner till Bolmyra, förskjutet 1v pga kylan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Markägaravtal utskickade. Returnerande av undertecknade avtal pågår.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Administrativa förberedelser pågår inför start av etappen. I veckan som gått har arbetet med KML intensiverats som berör känsliga områden i Karby, Allerbäcke och runt kyrkan. Om och hur den preliminära tidplanen kommer att påverkas får vi återkomma om. I dagsläget känner vi inte till om det överhuvudtaget är aktuellt med någon ändring av den preliminära tidplanen. &amp;amp;amp;amp;nbsp;Preliminär vecka att skicka ut markägaravtal är inte bestämd.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 3 till 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Mvh Styrelsen&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Uppdatering V 5
<p>&amp;amp;amp;lt;div class=”et_pb_text et_pb_bg_layout_light et_pb_text_align_left”&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”9jtov” data-offset-key=”efoo3-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”efoo3-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”efoo3-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”9jtov” data-offset-key=”cp3jg-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”cp3jg-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”cp3jg-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Fiberblåsning av stomnätet är avslutat. Fiber är även inblåst till de fastigheter som grävt på egen tomt. Skarvning av stomnätet planeras påbörjas under v6-7. Bokning av installationer i fastighet där fiber är inblåst beräknas utföras under vecka 7-8&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”9jtov” data-offset-key=”30ca9-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”9jtov” data-offset-key=”44g7b-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”44g7b-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”44g7b-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”9jtov” data-offset-key=”8hkqp-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”8hkqp-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”8hkqp-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Magsjuka hos grävlaget har begränsat framfarten med schaktarbeten under veckan. Det återstår en liten bit innan man är framme i Gryttby. Nästa vecka är planen att påbörja plöjning av sträckan ner till Bolmyra.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”9jtov” data-offset-key=”d5dnr-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”9jtov” data-offset-key=”59avg-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”59avg-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”59avg-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”9jtov” data-offset-key=”4qj8v-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”4qj8v-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”4qj8v-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Markägaravtal utskickade. Returnerande av undertecknade avtal pågår.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”9jtov” data-offset-key=”9t1gq-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”9jtov” data-offset-key=”3mb8j-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”3mb8j-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”3mb8j-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”9jtov” data-offset-key=”59eul-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”59eul-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”59eul-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Administrativa förberedelser pågår inför start av etappen. Preliminär vecka att skicka ut markägaravtal inte bestämd.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”9jtov” data-offset-key=”dqk9e-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”9jtov” data-offset-key=”86lki-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”86lki-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”86lki-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Etapp 3 till 7, återkommer när det finns något att informera om.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”” data-block=”true” data-editor=”9jtov” data-offset-key=”23ska-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”_1mf _1mj” data-offset-key=”23ska-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-offset-key=”23ska-0-0″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span data-text=”true”&amp;amp;amp;gt;Mvh Styrelsen&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Vendel 27/1-17
<p>&amp;amp;amp;lt;div class=”et_pb_text et_pb_bg_layout_light et_pb_text_align_left”&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Schaktarbeten fortsätter mot Gryttby och Bolmyra i den takt det är möjligt pga tjälen. Går långsamt men är enligt plan. Blåsning av stomnätet i Etapp1a och till de fastigheter där det varit &amp;amp;amp;amp;nbsp;rationellt möjligt pågår denna vecka, v4.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Kommande 2-veckor planeras för att skarva ihop stomnätet i Etapp1a och därefter kommer bokningar göras för installation i fastighet där det är rationellt möjligt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Inom kort kommer VFF skicka ut information till berörda markägare i Etapp2a (södra Vendel). Frågor från markägare i Etapp2a kontaktar i förstahand Anders Wilhelmsson.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tillsvidare och så länge det finns snö som täcker marken är projektbesöken i etapp 2 inställda.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;//Styrelsen&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Vendel 22/1-17
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Vintern och tjälen har begränsat fortsatt schaktarbeten vilket är enligt planeringen. Schaktarbeten fortsätter mot Gryttby och Ottarsborg men det går lite långsammare. Schaktarbeten på egen tomt är också begränsad av tjälen. I blåsning av fiber i stomnätet för etapp 1a planeras återupptas under nästa vecka. Projektören har förståelse för att de som är klara med schaktning på egen tomt har önskemål om att bli anslutna så snart som möjligt. Vi ber Er att ha förståels&amp;amp;amp;lt;span class=”text_exposed_show”&amp;amp;amp;gt;e och tålamod för att det kan dröja med anslutning av fastigheten då arbetet behöver utföras rationellt. Rationellt innebär att samla ihop flera fastigheter som delar på samma fördelningsskåp.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Tillsvidare och så länge det finns snö som täcker marken är projektbesöken i etapp 2 inställda.&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div class=”text_exposed_show”&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Preliminära tidplanen för klarmeddela schaktning på egen tomt i etapp1 är tidigarelagd till 10-april. Datumet kan komma att ändras beroende på vädret och tjälen. En preliminär tidplan per etapp är som följer:&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Etapp 1&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Husby, Hökby, Kläringe, Bolmyra, Gryttby 2017-04-10&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Etapp 2A&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Gryttby, Åsbo, Torkelsbo, Älby, Alberga 2017-05-15&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Etapp 2B&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Karby, Umberga, Mälbo, Listebo, Gyllerboda, Hökby, Snåret 2017-05-30&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Etapp 3&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Väster o Öster Ekeby, Hamra, Hovgårdsberget 2017-05-30&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Hamra o Hovgårdsberget beroende av anläggning VA&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Etapp 4&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Åkra, Romstarbo, Uddnäs, Hov 2017-06-30&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Etapp 5&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Burunge, Åby, Åbygebo 2017-07-31&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Etapp 6&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Brunnby, Bergby, Kättslinge, Bergbyås 2017-08-30&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Etapp 7&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Torsmyra, Lamyra, Ängsbo, Gundbo, Kisberg, Holvarbo 2017-08-30&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2017/02/Tidplan-schakt-tomtmark.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”&amp;amp;amp;gt;Tidplan schakt tomtmark i pdf&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;</p>
Vendel 13/1-17
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Till medlemmar som tecknat fiberanslutningsavtal med VFF.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Styrelsen har nu undersökt varför några av VFF medlemmar fått hembesök av person/er som säger sig representera företaget Telia. Besöken har ärliga avsikter.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Anledningen är att alla fiberanslutningar numera är registrerade i Telias tjänsteportal Q-Market. Tjänsteleverantören har därmed fått tillgång till information om att Din fastighet kommer att fiberanslutas under 2017. Försäljningsmetoderna är olika och Telia har valt en metod som innebär att knacka dörr. Du/ni kommer sannolikt få fler erbjudanden via post, telefon etc under 2017.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;VFF styrelse rekommenderar Er som tecknat ett abonnemang att utnyttja ”ångerklausulen” för privatpersoner. VFF styrelse rekommenderar att avvakta med att skriva avtal om tjänster innan själva fiberanslutningen är på plats i fastigheten/lägenheten. När fastigheten/lägenheten är fiberansluten har ni möjlighet i lugn och ro titta igenom erbjudanden på Q-market och då göra Ert val av tjänsteleverantör och deras erbjudanden. Inkoppling av beställd tjänst på Q-market går normalt på några dagar.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Var aktsam på vem/vilka Du släpper in genom ytterdörren.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Mvh&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;/VFF Styrelse&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Artikel UNT
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/image11.jpg”&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;img class=”alignright size-full wp-image-412″ src=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/image11.jpg” alt=”image1″ width=”3264″ height=”2448″&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Vendel 23 /12-16
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Första Abonnenten inkopplad&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;I tisdags (20/12) kopplades första abonnenten in i fibernätet, Fredrik Helmersson Husby 143. Fastigheten har tillgång till bredband via fibernätet och de tjänster som erbjuds på q-market.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Nästa steg är fortsätt utbyggnad av stomnätet och uppkoppling av fastigheter i Etapp1a för de som klarmeddelat nedläggning av slang på egen tomt.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Schaktarbeten har påbörjats för etapp1b vilket innebär grävning från Husby till Gryttby och mellan Lundås och Ottarsborg.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Om vädret är fortsatt gynnsamt kommer projekteringsbesöken för Etapp2 komma igång under Januari.&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt; Nu tar projektet julledigt och återkommer efter helgerna med nya krafter och uppdaterad information på hemsidan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;VFF önskar alla en God Jul &amp;amp;amp;amp;amp; Gott Nytt Fiber År.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>
Vendel 16/12-16
<p>&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Grävningarna har fortsatt med oförminskad styrka denna vecka (50) i Hökby, Svartbäcke och Kläringe området. Även grävning på egna fastigheter fortsätter där det är praktiskt möjligt och tjälen inte gör arbetet omöjligt. I dagsläget är det ca 15-20st som grävt på egen tomt i Etapp1. Alla fastighetsägare i Etapp1 ska nu haft minst 1 projekteringsbesök. Gällande projekteringsbesök för etapp 2 får vi återkomma längre fram då det beror på hur vädret utvecklar sig.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Blåsning av fiber beräknas kunna starta i början på v51 och därefter följer installation i fastighet och målet är fortsatt att någon av fastigheterna ska anslutas med fiber före jul.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;MVH VVF&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;</p>