Varför behöver vi mer bandbredd?

Vi blir allt flitigare användare av smarta telefoner, surfplattor, TV och datorer. Det har visat sig historiskt att behovet av bandbredd fördubblas vartannat år.

Bild1
Varför ska vi ha fiber?
Fiber är framtidens teknik för kommunikation. Det är bara fibertekniken som klarar av att skapa förutsättningarna för tillräckligt bra kommunikation nu och i framtiden.
Fibernät byggs idag för minst 100 Mbit/s både till och från användaren. Bredband via telefonnätet (ADSL) klarar i bästa fall 24 Mbit/s i en riktning, men i praktiken långt mindre än så. Uppkopplingen blir långsammare ju längre avståndet är till stationen. Från användaren upp i nätet är hastigheterna ännu lägre.

Trådlöst bredband är byggt för mobilitet. Kapaciteten är för dålig för bredbandskrävande tjänster (sämre än ADSL). Robustheten i sådana system är också sämre.

Framtidssäkert. Själva fiberkabeln klarar många gånger större överföringshastigheter och behöver därför inte bytas även om det kommer tjänster med ännu högre kapacitetskrav. Eftersom fibern är av glas har den också mycket lång livslängd, troligen minst 50 år. Om den behöver ersättas krävs ingen ny grävning eftersom fiberkablar ligger i rör.

Viktigt för bygdens utveckling. Redan nu, eller inom en snar framtid, är snabb och säker datakommunikation en nödvändighet för att kunna bedriva verksamhet på landsbygden. Fiber ger större möjligheter för fastigheter som idag saknar ADSL-anslutning. Fastigheter med fiberanslutning attraherar fastighetsköpare och möjliggör företagande, jobb hemifrån mm i bygden. Detta lockar också fler barnfamiljer till Vendel, vilket är en förutsättning för att skolan ska finnas kvar i framtiden.

Här kan du läsa om hur andra föreningar gjort.

http://www.torestorpsfiber.se/

http://www.norrastro.se/fiber.html

http://www.vestnethf.se/

http://www.holmedalsnet.se/

http://www.sellnet.se/

http://nordmarkensfiber.se/

http://brandeborgvrangabokefiber.se/

http://www.karlandafiber.n.nu/

http://www.rojanet.se/

http://fiber.ljusnet.se/connect/