Årsmöte den 10 mars kl. 19:00 i Vendelsbygdegård.

Nu är vi på gång med arbetet att gräva ner fiber i Vendel. Vi planerar att komma igång sen Årsmöte 10marssommaren 2015. Vi har valt Zitius. Hans Clasen kommer på årsmötet och berättar hur arbetet kommer att fortgå samt visa kostnadsbilden.

Vi hoppas så många som möjligt kan komma.
//Välkomna önskar styrelsen

 

 

 

 

 

Lite uppdatering av vårat arbete under sommaren/hösten:
Som ni alla märkt så har ni fått en avsiktsförklaring i brevlådan.
Om du känner med dig att du glömt. Sänd in den till oss så snart som möjligt.
Det underlättar vårat arbete för framtida upphandlingar.

Idag finns det 500 st fastigheter i Vendel.Capture
Vi är 163 st medlemmar i föreningen.
90 st icke medlemmar har även svarat att de är positiva till fiber.
Det blir 51%

Vi har nu börjat prata med olika leverantörer som vi väntar svar från i mitten av november.
Vi har även kontaktat länssyrelsen för att ta reda på de formella kraven på att söka bidrag.

Hur gör jag för att skaffa fiber?

Ska vi få tillgång till ett fibernät i Vendel så måste vi agera själva- EU, stat, kommun eller nätbolag gör det inte automatiskt åt oss!

Därför har vi bildat Vendels fiberförening. Alla som är intresserade av att fiber till fastigheter i Vendel ska bli verklighet kan vara med i Vendels fiberförening. Föreningen ska först jobba för att så många som möjligt blir medlemmar och sen förhandla fram det bästa alternativet för oss i Vendel.
Medlemskap kostar 200:- Anmäl dig som medlem under fliken BLI MEDLEM