Ska vi få tillgång till ett fibernät i Vendel så måste vi agera själva- EU, stat, kommun eller nätbolag gör det inte automatiskt åt oss!

Därför har vi bildat Vendels fiberförening. Alla som är intresserade av att fiber till fastigheter i Vendel ska bli verklighet kan vara med i Vendels fiberförening. Föreningen ska först jobba för att så många som möjligt blir medlemmar och sen förhandla fram det bästa alternativet för oss i Vendel.
Medlemskap kostar 200:- Anmäl dig som medlem under fliken BLI MEDLEM