Uppdateringar vecka för vecka
Uppdatering V43
Projektet är nu i sitt absoluta slutskede! Grävningarna med schaktarbete är nu avslutade. Tyvärr finns det fortfarande fastighetsägare som inte gjort klart grävningarna på tomterna vilket innebär att vi inte kan slutföra de sista anslutningarna under oktober som vi hoppats på.

Det är därför MYCKET VIKTIGT att alla fastighetsägare som ännu inte grävt på egen tomt gör det omgående och meddelar Eltel när arbetet är utfört på epost adressen, elteluppsala@gmail.com.

Finns det några skador efter att fiberkablarna förlagts, som ni anser skall åtgärdas, så kontakta Eltel Networks på mailadress enligt nedan.

Om det skulle finnas några kabeltrummor eller annat skräp bortglömt så är vi tacksamma om ni hör av er så städas det bort så fort som möjligt.

Skriv gärna med ert telefonnummer och adress i mailet så Eltel kan kontakta er.

Har ni problem med tjänsterna (TV/bredband/telefoni) via fiberkabeln så ber vi er kontakta den teleoperatör ni har som leverantör för felsökning. Mailadress: elteluppsala@gmail.com
Grävningar/schaktningar som utförts är ca: 84 km och är nu klart och därmed avslutade.
Vissa mindre efterjusteringar och lägesinmätningar pågår ännu och kommer pågå någon vecka till.
Några fastigheter återstår att ansluta. Planen är att fastigheterna kommer att anslutas innan oktobers utgång.

Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i samtliga Etapp, 1 till 7. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.

Totalt är det 385 (385) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.
Totalt är det schaktat 84km (84,0km).
Etapp 1a
Kundinstallationerna är nu avslutade.

För hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st (51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed installerade.

Etapp 1b.
Kundinstallationerna är nu avslutade.

Etapp 2a
Det 35st (35) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed installerade.

Etapp 2b
Det är 79st (79) fastigheter av 80 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.
Grävning på egen tomt genomförs snarast!
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 3
Det är 39st (39) fastigheter av 39 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Etapp4
Det är 56st (56) fastigheter av 56 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation

Etapp5
Det är 10st (10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Etapp6a
Det är 29st (28) fastigheter av 30 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.
Grävning på egen tomt genomförs snarast! Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 6b
Det är 25st (25) fastigheter av 26 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.

Grävning på egen tomt genomförs snaras!
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp7
Projekteringsbesöken är genomförda hela Etapp 7. Saknar Du ett besök för din fastighet vänligen kontakta fiberbyrån omgående.
Det är 35st (35) fastigheter av 36 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.
Grävning på egen tomt genomförs snarast!

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Uppdatering V 41
Projektet är nu i sitt absoluta slutskede! Grävningarna med schaktarbete är nu avslutade. Tyvärr finns det fortfarande fastighetsägare som inte gjort klart grävningarna på tomterna vilket innebär att vi inte kan slutföra de sista anslutningarna under september som vi hoppats på.
Det är därför MYCKET VIKTIGT att alla fastighetsägare som ännu inte grävt på egen tomt gör det omgående och meddelar Eltel när arbetet är utfört på epost adressen, elteluppsala@gmail.com.
Grävningar/schaktningar som utförts är ca: 84 km och är nu klart och därmed avslutade. Vissa mindre efterjusteringar återstår.
Stomnätet med fiber är helt klart. De senaste två veckorna har installationer utförts i etapperna 6 och 7 och de efterbeställningar som inkommit.
Kommande veckor kommer lägesinmätning att fortsätta i etapp 7 och kompletteringar i övriga etapper.

Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i samtliga Etapp, 1 till 7. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.

Totalt är det 385 (366) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.
Totalt är det schaktat 84km (84,0km).

Etapp 1a
Kundinstallationerna är nu avslutade.
För hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st (51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed installerade.

Etapp 1b.
Kundinstallationerna är nu avslutade.

Etapp 2a
Det 35st (35) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed installerade.

Etapp 2b
Det är 79st (79) fastigheter av 80 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.
Grävning på egen tomt genomförs snarast!
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 3
Det är 39st (39) fastigheter av 39 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Etapp4
Det är 56st (56) fastigheter av 56 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation

Etapp5
Det är 10st (10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Etapp6a
Det är 29st (28) fastigheter av 30 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.
Grävning på egen tomt genomförs snarast! Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 6b
Det är 25st (25) fastigheter av 26 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.
Grävning på egen tomt genomförs snaras!
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp7
Projekteringsbesöken är genomförda hela Etapp 7. Saknar Du ett besök för din fastighet vänligen kontakta fiberbyrån omgående.
Det är 35st (35) fastigheter av 36 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.
Grävning på egen tomt genomförs snarast!
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Uppdatering V 33
Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående.
Projektet är nu i sitt slutskede! Enligt nuvarande tidplan kommer samtliga fastigheter vara inkopplade i September månad!
Det är därför MYCKET VIKTIGT att alla fastighetsägare som ännu inte grävt på egen tomt gör det omgående och meddelar Eltel när arbetet är utfört på epost adressen, elteluppsala@gmail.com.
För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.
Schaktarbeten kommer under kommande vecka att avslutas till Svedjan.
Efter detta kommer grävarna att påbörja grävningarna till efterbeställningarna i Husby och Gryttby.
Fiberkablar för stomnätet är nu blåsta och skarvade upp till Holvarbo i etapp 7. Kundkablar är blåsta till samtliga kunder i etapp 7 fram till Holvarbo.
De sista kablarna kommer sen att blåsas och skarvas i etapp 7 under v 34/35
De senaste två veckorna har installationer utförts i etapperna 6 och 7. Detta kommer att fortsättas med under kommande veckorna.
Några kundblåsningar återstår i etapp 6B och 2B pga sena tomtschakter, avgrävningar och lite andra komplikationer. Det rör sig om nio anslutningar som förhoppningsvis löses inom de närmaste två veckorna.

Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i samtliga Etapp, 1 till 7. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.

Totalt är det 337 (300) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.
Totalt är det schaktat 83km (79,0km). Återstår att schakta ca 1km och totalt är det ca 84km som schaktas i projektet.

Etapp 1a
Kundinstallationerna är nu avslutade.
För hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st (51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed installerade.

Etapp 1b.
Kundinstallationerna är nu avslutade.

Etapp 2a
Det 35st (35) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed installerade.

Etapp 2b
Det är 77st (77) fastigheter av 80 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.
Grävning på egen tomt genomförs snarast!
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 3
Det är 39st (39) fastigheter av 39 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Etapp4
Det är 56st (55) fastigheter av 56 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation

Etapp5
Det är 10st (10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Etapp6a
Det är 28st (28) fastigheter av 30 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.
Grävning på egen tomt genomförs snarast! Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 6b
Det är 24st (22) fastigheter av 26 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.
Grävning på egen tomt genomförs snaras!
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp7
Projekteringsbesöken är genomförda hela Etapp 7. Saknar Du ett besök för din fastighet vänligen kontakta fiberbyrån omgående.
Det är 35st (35) fastigheter av 36 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.
Grävning på egen tomt genomförs snarast!
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Uppdatering V30

De har nu semester fram till  den 16 augusti då projektledare är tillbaka.

Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående.
Projektet närmar sig slutet! Enligt nuvarande preliminära tidplan ska alla fastigheter vara inkopplade senast Juli månad förutsatt att inga förseningar uppstår!

Det är därför MYCKET VIKTIGT att alla fastighetsägare som ännu inte grävt på egen tomt gör det omgående och meddelar Eltel när arbetet är utfört på adressen,elteluppsala@gmail.com.

För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.

Schaktarbeten pågår just nu i Kisberg. Ett gäng gräver mot Vibbleboda/Hammarboda och resterande grävare mot Holvarbo och sen vidare mot Svedjan och Stora Labole.
Med tanke på den steniga terrängen så kommer detta att pågå ett antal veckor framöver.
Fiberkablar för stomnätet är nu blåsta till Kryssbo i etapp 7. Kundkablar är blåsta till samtliga kunder i etapp 7 före Kisberg.
Fibertekniker har skarvat ihop stomnätet upp till Bergby och förberett skåpen i hela etapp 6.
Föregående vecka har installationer påbörjats i Hamra/Hovgårdsberg.
Pga semestertider så kommer kundinstallationer och skarvning stomnät att återupptas med full bemanning from 6/8. Bokning av tider för installationer kommer att ske under v 30 och 31.

Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i samtliga Etapp, 1 till 7. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.

Totalt är det 300 (263) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.
Totalt är det schaktat 79km (75,0km). Återstår att schakta ca 4km och totalt är det ca 85km som schaktas i projektet.

Etapp 1a
Kundinstallationerna är nu avslutade.
För hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st (51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed installerade.

Etapp 1b.
Kundinstallationerna är nu avslutade.

Etapp 2a
Det 35st (35) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed installerade.

Etapp 2b
Det är 77st (75) fastigheter av 80 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.
Grävning på egen tomt genomförs snarast!
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 3
Det är 39st (39) fastigheter av 39 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Etapp4
Det är 55st (55) fastigheter av 56 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation 

Etapp5
Det är 10st (10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

 Etapp6a
Det är 28st (28) fastigheter av 30 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.
Grävning på egen tomt genomförs snarast! Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 6b
Det är 22st (17) fastigheter av 26 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.
Grävning på egen tomt genomförs snaras!
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp7
Projekteringsbesöken är genomförda hela Etapp 7. Saknar Du ett besök för din fastighet vänligen kontakta fiberbyrån omgående.
Det är 35st (34) fastigheter av 36 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.
Grävning på egen tomt genomförs snarast!
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Uppdatering V 29
Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående.
Projektet närmar sig slutet! Enligt nuvarande preliminära tidplan ska alla fastigheter vara inkopplade senast Juli månad förutsatt att inga förseningar uppstår!
Det är därför MYCKET VIKTIGT att alla fastighetsägare som ännu inte grävt på egen tomt gör det omgående och meddelar Eltel när arbetet är utfört på adressen, elteluppsala@gmail.com.
För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.
Äntligen har projektet fått tillstånd att gräva upp och laga den trasiga slangen vid kyrkan. Projektet fick därmed möjlighet att blåsa i stora stomkabeln från Karby till skolan som vi väntat så länge på. Fiberkablar för stomnätet är nu iblåst i hela etapp 6 och fram till Lamyra i etapp 7.
Schaktarbeten pågår just nu norr om Gundbo och kommer fortsätta upp mot Kisberg kommande vecka.
Fibertekniker jobbar med att skarva stomnätet upp mot Bergby kommande vecka. Semester tider närmar sig vilket innebär uppehåll i schaktning, installationer mm för en period.

Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i samtliga Etapp, 1 till 7. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.

Totalt är det 263 (243) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.
Totalt är det schaktat 75km (68,0km). Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.

Etapp 1a
Kundinstallationerna är nu avslutade.
För hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st (51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed installerade.

Etapp 1b.
Kundinstallationerna är nu avslutade.

Etapp 2a
Det 35st (35) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed installerade.

Etapp 2b
Det är 75st (74) fastigheter av 80 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.
Grävning på egen tomt genomförs snarast!
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 3
Det är 39st (39) fastigheter av 39 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Etapp4
Det är 55st (55) fastigheter av 56 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation

Etapp5
Det är 10st (10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Etapp6a
Det är 28st (23) fastigheter av 30 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.
Grävning på egen tomt genomförs snarast! Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 6b
Det är 17st (16) fastigheter av 26 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.
Grävning på egen tomt genomförs snaras!
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp7
Projekteringsbesöken är genomförda hela Etapp 7. Saknar Du ett besök för din fastighet vänligen kontakta fiberbyrån omgående.
Det är 34st (33) fastigheter av 36 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.
Grävning på egen tomt genomförs snarast!
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Uppdatering
Grävningar som utförts är ca: 70 km.

Schaktarbeten pågår i Gåsbol och kommer nästa vecka att fortsätta till Lamyra.
Tryckningar är utförda från Torsmyra fram till Gåsbol.
Fiberkablar för stomnätet har blåst från skolan via Brunnby, Bergby och ut till Kättslinge. Sen har ett stort antal kunder blåsts på vägen.
Fibertekniker jobbar främst med stomnätet kommande två veckor, men även en del installationer kommer börja bokas i slutet av nästa vecka.
Tyvärr måste vi dock vänta på Länsstyrelsens svar att få gräva upp slangar nedanför kyrkan, som inte är hela efter Vattenfalls förläggning, för att kunna få fram kabeln till parkeringen vid skolan, vilket stoppar upp installationer i Hamra/Hovgårdsberg och norrut.

256 kunder är nu driftsatta
Nedanstående är de som informerat Eltel om att de grävt. Kan vara fler som inte gett sig till känna.

Etapp 2B
74stycken av fastighetsägarna i etapp 2B (av 80) har grävt på sina tomter och är förberedda för installation

Etapp 3
Samtliga fastighetsägare i etapp 3 (av 39) har grävt på sina tomter och är förberedda för installation

Etapp 4
Samtliga fastighetsägare i etapp 4 (av 56) har grävt på sina tomter och är förberedda för installation

Etapp 5
Samtliga fastighetsägare i etapp 5 (av 10) har grävt på sina tomter och är förberedda för installation

Etapp 6A
23 stycken av fastighetsägarna i etapp 6A (av 30) har grävt på sina tomter och är förberedda för installation

Etapp 6B
16 stycken av fastighetsägarna i etapp 6B (av 26) har grävt på sina tomter och är förberedda för installation

Etapp 7
33 stycken av fastighetsägarna i etapp 7 (av 36) har grävt på sina tomter och är förberedda för installation

Viktigt att fastighetsägarna informerar Eltel på mail: elteluppsala@gmail.com när de schaktat klart på tomten.

Uppdatering V19

Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående.

Det är nu väldigt viktigt att alla fastighetsägare som ännu inte grävt på egen tomt gör det så snart som möjligt och meddelar Eltel när arbetet är utfört på adressen, elteluppsala@gmail.com.

För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.

Schaktarbeten pågår i Karby tillsammans med arkeologen och kommer fortsätta nästa vecka (v20). Arbeten med att få kontakt i befintlig slang upp till kyrkan och skolan pågår för att kunna knyta ihop nätet (etapp 6, 6a och 7) där Tierp kommun lagt slang i samband med VA arbetena.

Grävningen ut mot Snåret (etapp 2b) skall påbörjas nästa vecka (v20), den sträcka som vi väntat på besked från Länsstyrelsen om att få gräva.

Tryckningar under väg i Karby och Hovgårdberg kommer utföras i början av veckan (v20).

Fiberblåsningar sker vart eftersom kanalisationen kommer på plats.

Fibertekniker har jobbat med inskarvning i skåp av kunder som fått i kabel till fastigheten samt installationer. Detta kommer de att fortsätta med under kommande veckor.

Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i samtliga Etapp, 1 till 7. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.

Totalt är det 243 (227) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.

Totalt är det schaktat 68km (66,8km). Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.

Etapp 1a

Kundinstallationerna är nu avslutade.

För hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st (51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed installerade.

Etapp 1b.

Kundinstallationerna är nu avslutade.

Etapp 2a

Det 35st (35) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed installerade.

Etapp 2b

Det är 74st (72) fastigheter av 80 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt genomförs snarast!

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 3

Det är 39st (39) fastigheter av 39 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Etapp4

Det är 55st (55) fastigheter av 56 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation 

Etapp5

Det är 10st (10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

 

Etapp6a

Det är 23st (20) fastigheter av 30 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.

Grävning på egen tomt genomförs snarast! Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 6b

Det är 16st (16) fastigheter av 26 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån. Grävning på egen tomt genomförs snarast, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp7

Projekteringsbesöken är genomförda hela Etapp 7. Saknar Du ett besök för din fastighet vänligen kontakta fiberbyrån omgående.

Det är 33st (22) fastigheter av 36 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.

Grävning på egen tomt genomförs snarast, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Uppdatering V 17
Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående.
Det är nu väldigt viktigt att alla fastighetsägare som ännu inte grävt på egen tomt gör det så snart som möjligt och meddelar Eltel när arbetet är utfört på adressen, elteluppsala@gmail.com.
För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.

Schaktarbeten kommer att påbörjas i Karby from v 18 tillsammans med arkeologen som blivit något försenad start. De kommer sen gå vidare upp mot kyrkan för att knyta ihop nätet där Tierp kommun lagt rör. Kundfiber har påbörjats i Hamra/Hovgårdsberg för att sen vara beredda för installation när kabel är på plats från Karby.
Denna vecka har grävarna främst jobbat med återställningar östra sidan om Vendelsjön samt en del ut mot E4:an och åtgärdat problem där vi inte fått i kablar till fastigheter i vintras.
Schaktarna kommer sedan även att börja från Hamra ut mot Lamyra.
Fibertekniker har jobbat med inskarvning i skåp av kunder som fått i kabel till fastigheten samt börjat med installationer. Detta kommer de att fortsätta med under kommande veckor.

Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i samtliga Etapp, 1 till 7. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.

Totalt är det 227 (211) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.
Totalt är det schaktat 66,8km (66,8km). Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.

Etapp 1a
Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.
För hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st (51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.
Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående.
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 1b.
Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.
Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas. Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 2a
Det 35st (35) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.
Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 2b
Det är 72st (72) fastigheter av 80 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.
Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.
För delen Karby/Allerbäcke, Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 3
Det är 39st (39) fastigheter av 39 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.
Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp4
Det är 55st (55) fastigheter av 56 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation
Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas
Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp5
Det är 10st (10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.
Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp6a
Det är 20st (20) fastigheter av 30 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.
Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 6b
Det är 16st (16) fastigheter av 26 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-11-06, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp7
Projekteringsbesöken är genomförda hela Etapp 7. Saknar Du ett besök för din fastighet vänligen kontakta fiberbyrån omgående.
Det är 22st (21) fastigheter av 36 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.
Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-12-18. Datum kan komma ändras beroende på när tjälen och vintern inträder, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.

Uppdatering V 15

Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående.

Det är nu väldigt viktigt att alla fastighetsägare som ännu inte grävt på egen tomt gör det så snart som möjligt och meddelar Eltel när arbetet är utfört på adressen, elteluppsala@gmail.com.

För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.

Nu är våren äntligen i antagande och därmed kommer schaktarbeten återupptas inom kort.

Planen är att återuppta arbetena måndag 23-april med alla tillgängliga resurser. Det är säkerställt att arklogen kan närvara med start 23-april.

Arbetena kommer gå vidare i etapp 2b, 6 och 6a med start i Karby för att sedan fortsätta mot kyrkan och knyta ihop stomnätet. Man fortsätter sedan med att schakten i etapp 7 med start i Hamra, Torsmyra och vidare mot Lamyra.

Arbeten kommer också att påbörjas på östra sidan om Vendelsjön med återställningar och åtgärder där det inte fått i kablar till fastigheter.

Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i samtliga Etapp, 1 till 7. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.

Totalt är det 211 (202) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.

Totalt är det schaktat 66,8km (66,8km). Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.

Etapp 1a

Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.

För hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st (51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående.

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 1b.

Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.

Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenasGrävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 2a

Det 35st (35) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 2b

Det är 72st (68) fastigheter av 80 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.

För delen Karby/AllerbäckeGrävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 3

Det är 39st (39) fastigheter av 39 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp4

Det är 55st (55) fastigheter av 56 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf 

Etapp5

Det är 10st (10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp6a

Det är 20st (20) fastigheter av 30 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.

Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 6

Det är 16st (16) fastigheter av 26 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-11-06, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp7

Projekteringsbesöken är genomförda hela Etapp 7. Saknar Du ett besök för din fastighet vänligen kontakta fiberbyrån omgående.

Det är 21st (21) fastigheter av 36 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.

Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-12-18. Datum kan komma ändras beroende på när tjälen och vintern inträder, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.

Uppdatering V 10

Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.

På grund av kraftig tjäle så pågår inga schaktarbeten just nu. Inga tomtschakter är utförda i år av förståeliga skäl.

Schaktarbeten återupptas igen när våren kommer med betydande värme.

Fibertekniker som jobbar med skarvning av stomnätet har arbetat sig igenom Karby, Umberga, Jordansbo, Mälbo, Sandbo och Listebo.. Kommande vecka fortsätter skarvningsjobbet mot Gyllerboda, Täbo och Fallsboda som paneras att slutföras kommande vecka.

Fastighetsinstallationer i etapp 2B har kunnat genomföras där stomnätet är skarvat och fiberkabel är inblåst till fastigheten. Bokningar och fastighetsinstallationer fortsätter vartefter som stomnätet blir klart ut mot Gyllerboda, Täbo och Falssboda – under förutsättning att vi kunnat blåsa i fiberkablarna till fastigheten. Till en del adresser har det inte gått att blåsa i fiber till fastigheten. Detta troligen ofta pga av att det kommit in lite is i slangarna (kondensvatten som frusit). Dessa kommer det att försökas på nytt så fort det blivit tjälfritt igen.

Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i samtliga Etapp, 1 till 7. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.

Totalt är det 202 (193) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen. Vi har nu utfört ca 50% av det totala antalet fastighetsinstallationer!

Totalt är det schaktat 66,8km (66,8km). Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.

Etapp 1a

Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.

För hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st (51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående.

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 1b.

Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.

Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenasGrävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 2a

Det 35st (35) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 2b

Det är 68st (61) fastigheter av 80 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.

För delen Karby/AllerbäckeGrävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 3

Det är 39st (39) fastigheter av 39 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp4

Det är 55st (55) fastigheter av 56 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf 

Etapp5

Det är 10st (10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp6a

Det är 20st (20) fastigheter av 30 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.

Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 6

Det är 16st (16) fastigheter av 26 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-11-06, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp7

Projekteringsbesöken är genomförda hela Etapp 7. Saknar Du ett besök för din fastighet vänligen kontakta fiberbyrån omgående.

Det är 21st (21) fastigheter av 36 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.

Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-12-18. Datum kan komma ändras beroende på när tjälen och vintern inträder, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.

Uppdatering V 9
Uppdatering V 9

Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost, elteluppsala@gmail.com!
Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.

På grund av kraftig tjäle så pågår inga schaktarbeten just nu. Inga tomtschakter är utförda i år av förståeliga skäl.

Schaktarbeten återupptas igen när våren kommer med betydande värme.

Fibertekniker som jobbar med skarvning av stomnätet har arbetat sig igenom Karby fram till Umbergavägen och förbi Umberga vidare mot Jordansbo. Kommande veckor fortsätter skarvningsjobbet mot Sandbo och Listebo. Just nu är man vid Jordansbo/Långruddu.

Fastighetsinstallationer i etapp 2B samt några eftersläntrare i etapp 3 har kunnat genomföras där stomnätet är svetsat och fiberkabel är inblåst till fastigheten. Bokningar och fastighetsinstallationer fortsätter vartefter som stomnätet blir klart ut mot Sandbo/Listebo – under förutsättning att vi kunnat blåsa i fiberkablarna till fastigheten.

Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i samtliga Etapp, 1 till 7. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.

Totalt är det 193 (179) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.

Totalt är det schaktat 66,8km (66,8km). Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.

Etapp 1a
Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.

För hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st (51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående.

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 1b.
Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.

Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenasGrävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 2a
Det 35st (35) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 2b
Det är 61st (60) fastigheter av 80 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.

För delen Karby/AllerbäckeGrävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 3
Det är 39st (39) fastigheter av 39 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp4
Det är 55st (55) fastigheter av 56 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf 

Etapp5
Det är 10st (10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf 

Etapp6a
Det är 20st (20) fastigheter av 30 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.

Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 6
Det är 16st (16) fastigheter av 26 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-11-06, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp7
Projekteringsbesöken är genomförda hela Etapp 7. Saknar Du ett besök för din fastighet vänligen kontakta fiberbyrån omgående.

Det är 21st (21) fastigheter av 36 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.

Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-12-18. Datum kan komma ändras beroende på när tjälen och vintern inträder, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.

Uppdatering V 7
Uppdatering V 7

 

Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost, elteluppsala@gmail.com!

Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.

På grund av kraftig tjäle så pågår inga schaktarbeten just nu. Inga tomtschakter är utförda i år av förståeliga skäl.

Schaktarbeten återupptas igen när våren kommer med betydande värme.

Fibertekniker som jobbar med skarvning av stomnätet har arbetat sig igenom södra Karby fram till Umbergavägen och vidare in mot Karbylund. Kommande veckor fortsätter skarvningsjobbet vidare mot Umberga, Solberga, Jordansbo, Långruddu, Mälbo, Staf, Sandbo och Listebo.

Fastighetsinstallationer där man fått i fiberkabeln i etapp 3 och 4 pågår o fortsätter nästa två veckor.

Fastighetsinstallationer i södra Karby (etapp 2B) har kunnat påbörjats och bokningar kommer att ske vart eftersom stomnätet blir klart ut mot Sandbo/Listebo – under förutsättning att vi kunnat blåsa i fiberkablarna.

Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i samtliga Etapp, 1 till 7. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.

Totalt är det 179 (172) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.

Totalt är det schaktat 66,8km (66,8km). Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.

Etapp 1a
Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.

För hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st (51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående.

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 1b.
Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.

Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenasGrävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 2a
Det 35st (35) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 2b
Det är 61st (60) fastigheter av 80 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.

För delen Karby/AllerbäckeGrävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 3
Det är 39st (39) fastigheter av 39 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp4
Det är 55st (55) fastigheter av 56 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas

Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf 

Etapp5
Det är 10st (10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.

Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp6a
Det är 20st (20) fastigheter av 30 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.

Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp 6
Det är 16st (16) fastigheter av 26 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-11-06, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt, http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf

Etapp7
Projekteringsbesöken är genomförda hela Etapp 7. Saknar Du ett besök för din fastighet vänligen kontakta fiberbyrån omgående.

Det är 21st (21) fastigheter av 36 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.

Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-12-18. Datum kan komma ändras beroende på när tjälen och vintern inträder, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.

Uppdatering V 5
<p><br /> Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost, <a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”>elteluppsala@gmail.com</a>!</p><p>Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.</p><p>Det är fortfarande stopp på schakterna till vidare pga tjälen.</p><p>Vi har nu fått i fiberkabeln från hästbutiken fram till Umberga. Nu är det ”bara” att skarva 192+96+96+48 fiber J innan vi kan börja med installationer i etapp 2B, men det är på rätt väg i alla fall.</p><p>Arbetslaget hann också blåsa kabel till nio kunder längs sträckan i etapp2b  fram till E4:an. Förhoppningsvis kommer de att fortsätta på måndag med kundblåsningarna, beror på väder och temperatur.</p><p>Fibertekniker jobbar med stomnätet från telestationen upp mot Karby och sen vidare via Umberga mot E4:an. Installationer där vi fått i fiberkabeln i etapp 3 och 4 kommer att bokas i början av nästa vecka. Allt går dock trögare nu när vintern fått fäste.</p><p>Observera att all fiber till fastigheter i etapp 2b passerar Karby, Karbylund och vidare genom Umberga till Jordansbo, Mälbo, Staf, Bladängen, Västerbo mfl platser.Berörda etapper är 2b, 6a, 6 och 7. Arbetet med bokningar av installationer till fastigheterna i Etapperna 2b, 6a, 6 och 7 är därmed fortsatt fördröjd.</p><p>Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i samtliga Etapp, 1 till 7. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.</p><p>Totalt är det 172 (169) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.</p><p>Totalt är det schaktat 66,8km (66,8km). Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.</p><p>Etapp 1a<br /> Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.<br /> För hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st (51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.<br /> <strong>Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående</strong>.<br /> Klarmeddelande skickas till <a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”>elteluppsala@gmail.com</a>. Information grävning på egen tomt, <a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”>http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf</a></p><p>Etapp 1b.<br /> Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.<br /> <strong>Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas</strong>. <strong>Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.<br /> </strong>Klarmeddelande skickas till <a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”>elteluppsala@gmail.com</a>. Information grävning på egen tomt, <a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”>http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf</a></p><p>Etapp 2a<br /> Det 35st (35) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.<br /> <strong>Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.<br /> </strong>Klarmeddelande skickas till <a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”>elteluppsala@gmail.com</a>. Information grävning på egen tomt, <a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”>http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf</a></p><p>Etapp 2b<br /> Det är 61st (60) fastigheter av 80 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.<br /> <strong>Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.<br /> </strong><strong>För delen Karby/Allerbäcke</strong>, <strong>Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas<br /> </strong>Klarmeddelande skickas till <a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”>elteluppsala@gmail.com</a>. Information grävning på egen tomt, <a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”>http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf</a></p><p>Etapp 3<br /> Det är 39st (39) fastigheter av 39 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.<br /> <strong>Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.<br /> </strong>Klarmeddelande skickas till <a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”>elteluppsala@gmail.com</a>. Information grävning på egen tomt, <a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”>http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf</a></p><p>Etapp4<br /> Det är 55st (55) fastigheter av 56 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation<br /> <strong>Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas<br /> </strong>Klarmeddelande skickas till <a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”>elteluppsala@gmail.com</a>. Information grävning på egen tomt, <a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”>http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf</a><strong> </strong></p><p>Etapp5<br /> Det är 10st (10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation<strong>.<br /> </strong><strong>Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. </strong>Klarmeddelande skickas till <a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”>elteluppsala@gmail.com</a>. Information grävning på egen tomt, <a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”>http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf</a></p><p>Etapp6a<br /> Det är 20st (20) fastigheter av 30 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.<br /> <strong>Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. </strong>Klarmeddelande skickas till <a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”>elteluppsala@gmail.com</a>. Information grävning på egen tomt, <a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”>http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf</a></p><p>Etapp 6<br /> Det är 16st (16) fastigheter av 26 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.<strong>Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-11-06, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. </strong>Klarmeddelande skickas till <a href=”mailto:elteluppsala@gmail.com”>elteluppsala@gmail.com</a>. Information grävning på egen tomt, <a href=”http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-gr%C3%A4vning.pdf”>http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf</a></p><p>Etapp7<br /> Projekteringsbesöken är genomförda hela Etapp 7. Saknar Du ett besök för din fastighet vänligen kontakta fiberbyrån omgående.<br /> Det är 21st (19) fastigheter av 36 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.<br /> <strong>Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-12-18. Datum kan komma ändras beroende på när tjälen och vintern inträder, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.</strong></p>
Uppdatering V 2
&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Uppdatering V 2&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Viktigt att meddela Eltel när man grävt på egen tomt via epost, elteluppsala@gmail.com!&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Observera att grävning på tomt inte innebär att installationen kommer ske omgående. För att projektet skall flyta på smidigt så bör tomtschakt vara utfört innan stomnätsgrävningen går förbi. Detta så att grävmaskinerna inte behöver gå tillbaka och gräva upp igen för att koppla ihop slangarna. Blåsning av fiber till kunden samt installation i fastigheten som utförs av tekniker sker mer rationellt genom mindre åkande.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;På grund av kraftig tjäle så pågår inga schaktarbeten just nu. För att schaktning/grävning ska komma igång igen krävs betydande värme en längre tid.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; I fredags 12-jan försöker projektet att blåsa kabel från hästbutiken i Karby bort mot Umberga. Resultatet vid nästa rapporteringstillfälle.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Man har under veckan blåst kablar till kunder från Ö Ekeby upp mot Hov. Det har gått lite varierat. Minsta fukt som kommit in kan ju orsaka isproppar som gör det omöjligt att komma fram.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Fiberteknikerna har pysslat med skarvningar av stomnätet upp mot Karby och gjort i ordning skåp på vägen. Fastighetsinstallationer pågår i etapp 3 från Öster-Ekeby vidare mot Åkra, Ål, Romstarbo, Hov och kommer fortsätta nästa vecka.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Fibertekniker jobbar med stomnätet från telestationen upp mot Karby och installationer i etapp 3 och 4.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Observera att all fiber till fastigheter i etapp 2b passerar Karby, Karbylund och vidare genom Umberga till Jordansbo, Mälbo, Staf, Bladängen, Västerbo mfl platser. Berörda etapper är 2b, 6a, 6 och 7. Arbetet med bokningar av installationer till fastigheterna i Etapperna 2b, 6a, 6 och 7 är därmed fortsatt fördröjd.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Fiberbyrån ska nu ha fördelat slang till alla fastighetsägare i samtliga Etapp, 1 till 7. Viktigt, Om Du som fastighetsägare saknar slang till fastigheten så vänligen kontakta Fiberbyrån, kontaktuppgifter hittar Du här på hemsidan.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Totalt är det 169 (157) fastigheter som är anslutna till fibernätet. Inom parantes avser antalet i föregående rapporteringen.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Totalt är det schaktat 66,8km (66,8km). Totalt är det ca 90km som ska schaktas i projektet.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp 1a&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; För hela etapp 1 (1a+1b) är det 51st (51) fastigheter av 51 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10. Vänligen slutför schaktning på egen tomt omgående.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATO-xsPNGkhvPmt3QHwjQfWD1N5GVZvdL_u2Jn53NE6stDXLg160SXlmAkHGTx3bqmaFMqyqPzHOXqbSGymN_V4A5S6QF6gAdOM95pRKE57CPBuNVFX1qol9Y94F2llGPAB0C4TthBLQTFMOzxJpqf-JVKOX7T6itaVQOUEcr33JvUN9N2WS7Fuf4xulmxh2y0pj8mhuODkyrEt0DbJ99LDRVw3ds56mpWRKJCFFOLHlS1XL0-6jo8d-sBO5kwpn5An0sXsvBN3ojCcL11-YzqHN05DZz2vkaM03RCw” target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp 1b.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Kundinstallationerna är nu avslutade där det varit praktisk möjligt, dvs de som grävt på egen tomt samt fått fiber inblåst.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Viktigt att grävning på egen tom utförs snarast för att inkoppling inte försenas. Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-04-10 enligt tidplan.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATNYNs3Gg3vO1FJOqcFsQtcLvJMhhIQQrx9ErjI-eM38mr9jetogyMF9bg4Vb5sKi6q6DXwogEvGLvi-97a6bHkun6fEOGHDshUHR62ZVk96wjfp9JHkueMcpLA-qc4VWi7fkLwiIkICUyeLax7-uLw-jSfXkVNoqUW3sDJMNJKYR8ZQTemddnHeBCm-W7vy1E5PORWNE13gDEy_ADoOvvA3Nfbv997fDkwJfdmPinOcMmF_Spkc2Zzj50KKM1bylXsa5EtLcLHZGm9q89S8I7PYBkzs4iii0gB2dZevJn7D1Q” target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp 2a&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Det 35st (35) fastigheter av 35 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Grävning på egen tomt ska vara genomfört senast 2017-06-12, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATMpyWCGFe7WCbEP2tT41AZ6LODBAMiolKT8fq6Z4yRPDUrxT1j4oJsoigcSafYQrQgRYHOz_Wr87QxyvIOpPniO1QoNpuFcvNDMsFwsAdeeKZu0RlYM4Qdo6MyM0bY-_fGUBaG0rP1soEn6Tu6GrvO9c6ZQDleMwrwMLbBAgDhiE4d8C7B9t0rjAoi628XSULyV3I8azbUdkfO-yPXZMXaciQK21tQlQ7KOdrw3JO9JNk9K4aKhYiWJDk37i_fRgBFsT1IdvP2_TMRxyGUE5gX_PKhrzN4cIuSu_p8″ target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp 2b&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Det är 61st (60) fastigheter av 80 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-06-26, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; För delen Karby/Allerbäcke, Grävning på egen tomt preliminärt genomfört senast 2017-08-31, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATMYQU2L2DosyPOn5PgzbIEeNlmc3NAcWeND307YhOCDu1kqRZmJBiEhP5T7R2n3FiTDtGf1zIGLV5QkjFDqQU_Utsvy3rHh1B-fI_2zIJyucXXyMfi_sNXSmSAy_ECWYifVB0QiXj9_afH7Tm-1II74bD6i8QoDBrMLrSngv0XWpCV480xubPE1fvbpuWQN26RcJhz86wR6f9ecih6FomGsj7qjNiVljzQNDeWzbjRi4QSeYFpr-qs430RCJbZYQ4t7hoEFQLALM1_ithyK9-oX1AvPB6zY401_X7U” target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp 3&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Det är 39st (38) fastigheter av 39 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATNSHvsKBfEQHxTk8LO2ViIxDieuTxPtCbfCVn5awn_O3_W0MYb95awb47va-XR9QiwYU-t00PGYmJXZPANLs7noMjJ8YnvVRUKxtTDVE7tuVxAG49MsvyEUEofEwPrkvH0QJJcXbUa_diN35yOPFDoF9aSrsDw23Aw9IvenKbd_njhN4FtQuUs2Dt7tcPbDAQuoeSFLkh-B_BrDqDFuxwNPkCw7SWi0hOIkIjLuJLYa6OyYrsXbQFg5Wgw9DKWC7l14IwKoSQyJKrM3OplwfrT8xzQ9yUU8Tfv6oio” target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp4&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Det är 55st (55) fastigheter av 56 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATNWRsB6uI80y8arn-sluRthCfS5AEjCs7btP1vYcBJikOv3rvoE6aVwLnqy6wpVGsooybEsjroWmBKBC4IIuGK2DFEA8UF_2ChQ2twkWgNvm6wxG0lTl8bMy8OrVLIKZQozDzznWsTfbvBlB1ek2obNPpv44Neaw5m2c3fyLqoro6-V5Ownn3eUmm7XoOzgXMp-6DOzXlfTYZJqigNJXR_zA_yHvOsoyK-VpLhk-HWOwzl3C7GoLkiA6feuFraYCHTiydhgrpOK7YQF4Uro9SHw24WuZCo8uVWWUA0″ target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp5&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Det är 10st (10) fastigheter av 10 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast 2017-07-03, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATOq4YmRfSV6d1tb_KzToEteC06PAtzmudAgM92GVAPxErskgqsJ7o4hq-43A_ay4g_hyoLtroeplHTynr5b2HF9CGy_lJ4s7Toct-oaQfkW0OUFH59nk6xNYnFdyjK3hn2qc5TFGqk-GoksjhwFuPzhlwu5do8bDQ2J589x8iqEdQnK-VkP2gZ6WVDThqFjDEla5znrafLFeo-n1pWzHpjWSH36A1yaH-bf9E1Hd0XvXIEPAou2DXZEWXFbHWjq_bAgEIUCQn4ukreQ5-3v3Pzjl33nQO2nKGQiAw0″ target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp6a&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Det är 20st (20) fastigheter av 30 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-08-14, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATOlTNiyEcQZmz4wQhGebo6nDO65l0XJa_uJEvRKyCsxHwB_Vi0ScvFcbKS9K4p6bv5PaQiv3BmPjRXNaEqxbbk4xxPGiAugtCoPEUq9mb4lsWMu6jsCJic11qy6UHDZ7ifPzZvQTVhPVE8h4lS2APdMU71ycTP2nzYEh5di1t6zT8IRRg06Rviieoq_J3I5ZxQbJfAA5SI9I2YpX1ABa90qyzAbzBvpYCaNFJUkThN82uLiN2i67jMudc2vKe-KindLsvKQ90sASgdCYXUnKtR3NHUCLczwGbJpChY” target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp 6&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Det är 16st (16) fastigheter av 26 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.Grävning på egen tomt genomfört senast, preliminärt 2017-11-06, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas. Klarmeddelande skickas till elteluppsala@gmail.com. Information grävning på egen tomt,&amp;amp;nbsp;&amp;amp;lt;a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.vendelfiber.se%2F2015%2F03%2FAnvisning-gr%C3%A4vning.pdf&amp;amp;amp;amp;h=ATMSzQczUWeL01TGSS1TjPaYmd2UbvsCgQEF7wNDTOmjOqdVqpkXs7Xle1Ua7w19g61qLrcXFNz44DCEz-AsJjuT_LZPa81emMBYluUyebbE1CWop-2UrSM-vH2jE7ipyu6TGka524sIgF_EbrkvW1-zoc9KkjoMGhKsZHDKQ7V-VW5i4KDGPbnF3LPEHcZI4dtGTbXTExwQ-fZHmuB9BwGeOSug-MQthlMqL0OORRIpcIPVqPPnp6L34-nYonz9oA72H9Fu2AX4_fg7SIGVPUgM5ghQHyaQRfNCLQE” target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-ft=”{&amp;amp;amp;quot;tn&amp;amp;amp;quot;:&amp;amp;amp;quot;-U&amp;amp;amp;quot;}” data-lynx-mode=”async”&amp;amp;gt;http://media.vendelfiber.se/2015/03/Anvisning-grävning.pdf&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Etapp7&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Projekteringsbesöken är genomförda hela Etapp 7. Saknar Du ett besök för din fastighet vänligen kontakta fiberbyrån omgående.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Det är 21st (19) fastigheter av 36 som utfört grävning på egen tomt och därmed förberedda för installation Bokning/besök/planering genomförs tillsammans med Fiberbyrån.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Grävning på egen tomt genomförd preliminärt senast 2017-12-18. Datum kan komma ändras beroende på när tjälen och vintern inträder, invänta projekteringsbesöket före grävning påbörjas.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;