Senaste Nytt

Årsmöte den 10 mars kl. 19:00 i Vendelsbygdegård.

Vi gästas av Hans Clasen från Zitius.
Han kommer att berätta om arbetet och visa kostnadsbilden.

Årsmöte 10mars

Avsiktsförklaring markupplåtelse

Vi har fått in 51% positiva svar av alla vi sände ut.
Vi saknar fortfarande svar från nästan hälften av alla hushåll. Vet du med dig att du missat eller om din granne missat att sända in det gör det gärna det underlättar för framtida upphandlingar.

Avsiktsförklaring markupplåtelse

Under sommaren har vi sänt

ut en Avsiktsförklaring markupplåtelse i brev till alla husägare:
Har du tappat bort brevet så finner du det HÄR

//Styrelsen

Medlemmar

Idag är vi 163 medlemmar i föreningen.
För att vi ska kunna förhandla med olika fiber leverantörer behöver vi bli flera medlemmar.
Hjälp oss att bli flera genom att berätta för din granne varför de ska gå med i föreningen.
Desto flera vi är desto bättre pris kan vi få när det är dags att börja lägga ner fiber i Vendel.

Stort tack för din hjälp
//Styrelsen

Sammanfattning från Årsmötet den 25/3-2014

Bengt-Olov var väl förtrogen med bredbandsfrågor eftersom Tierp var en av de första kommuner i  Sverige som insåg möjligheterna med fiber. Det var redan runt 2000-2001 som man etablerade ett stadsnät. Främsta orsaken var att man ville ha kontroll på sitt egna nät för den interna kommunikationen mellan kommunhus, skolor, socialkontor, vårdinrättngar o d. Men man var också medveten om bredbandets betydelse för medborgare och näringsliv.

För några år sedan beslöt kommunen sig för att upplåta fibernätet till Linden Data gratis mot att de uppfyllde vissa villkor. Företaget skulle driva nätet och leverera tjänster till slutkunder. Man skall också bygga ut det så att minst 90% av innevånarna har möjlighet att få 100 Mb/s år 2020. Observera att äganderätten har kommunen inte lämnat ifrån sig.

Bengt-Olov påpekade att det är viktigt för oss i Vendel att visa att vi också är intresserade av att bli uppkopplade. Risken är annars stor att vi kommer att tillhöra de 10% som aldrig får riktigt bredband. Han ansåg att vårt initiativ med Vendels Fiberförening var utmärkt.

På frågan om hur kommunen skulle kunna stötta oss ekonomiskt var Bengt-Olov mycket klar. Det finns inga pengar budgeterade för fiberutbyggnad. Det måste ske på marknadens villkor och med egna initiativ och eventuellt stöd från annat håll.

Bengt-Olov varnade också för att det befintliga kopparnätet är på upphällningen. Det är en tidsfråga innan det kommer att läggas ned helt. Mobilt bredband är inte en lösning som man helt kan förlita sig på. Kapaciteten kommer inta att räcka till när behovet av bandbredd fördubblas vartannat år. För speciella fall när det blir för dyrt med fiber kan man kanske använda det mobila nätet med dess begränsade kapacitet.

En viktig reflektion gällande det befintliga kopparnätet.
När kopparnätet läggs ner om 5år blir konsekvensen att samtliga hushåll som idag har ADSL måste börja använda 4G eller fiber istället! ADSL använder kopparnätet!

Om inte en utbyggnad av fiber i Vendel sker ska 500 brevlådor/hushåll börja använda 4GL istället. Hur bra blir det? Det kommer helt enkelt inte att fungera att alla ska trängas på 4G när kapaciteten halveras för varje användare som samtidigt kopplar upp sig på samma mast. Lägg där till att behovet av kapacitet dubbleras vartannat år. Det är ingen svår matematik att förstå att livet utan fiber i Vendel är en ren katastrof om 5år! Flyttas sedan TV sändningar från marksänt och satellit till on-demand tjänster på internet så är katastrofen en mer kännbar! En landsbygd utan fiber kommer locka väldigt få att bo i permanent.

Vi vill också tacka för vår ordförandes framförande om vikten av att stödja föreningen genom att bli medlem men också genom att medlemmarna själva deltar i medlemsvärvning. Det var mycket bra och tydligt.

Hälsningar Hans och Jonas

Hur gör jag för att skaffa fiber?

Ska vi få tillgång till ett fibernät i Vendel så måste vi agera själva- EU, stat, kommun eller nätbolag gör det inte automatiskt åt oss!

Därför har vi bildat Vendels fiberförening. Alla som är intresserade av att fiber till fastigheter i Vendel ska bli verklighet kan vara med i Vendels fiberförening. Föreningen ska först jobba för att så många som möjligt blir medlemmar och sen förhandla fram det bästa alternativet för oss i Vendel.
Medlemskap kostar 200:- Anmäl dig som medlem under fliken BLI MEDLEM